✍ لیلا طیبی:

ایران در رده هفتم کشورها با بیشترین مقاله تقلبی قرار گرفت

گزارش سالانه نشریه علمی نیچر: ایران در رده هفتم کشورها با بیشترین مقاله تقلبی قرار گرفت. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از یورونیوز، نشریه علمی معتبر «نیچر» در گزارش سالانه خود اعلام کرد که سال ۲۰۲۳ به لحاظ تقلب آکادمیک رکورد شکسته است و بیش از ۱۰ هزار مقاله تحقیقاتی پس از انتشار بازپس‌گرفته شده‌اند. […]

گزارش سالانه نشریه علمی نیچر: ایران در رده هفتم کشورها با بیشترین مقاله تقلبی قرار گرفت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از یورونیوز، نشریه علمی معتبر «نیچر» در گزارش سالانه خود اعلام کرد که سال ۲۰۲۳ به لحاظ تقلب آکادمیک رکورد شکسته است و بیش از ۱۰ هزار مقاله تحقیقاتی پس از انتشار بازپس‌گرفته شده‌اند. بنابر اعلام نشریه نیچر، کشور‌های عربستان سعودی، پاکستان، روسیه، چین، مصر، مالزی، ایران و هند هشت کشور نخستی هستند که بالاترین نرخ مقالات باطل‌شده پس از انتشار را در دو دهه گذشته داشته‌اند.

مواردی نظیر ارجاعات ساختگی و نادرست، سرقت ادبی و تقلب در متون از عوامل بازپس‌گیری و استرداد این مقالات بوده‌اند.‌‌

✍ لیلا طیبی