ملکه انگلیس معرفی شد

ملکه جدید انگلیس کیست؟

امیلا همسر شاهزاده چارلز، ملکه انگلیس معرفی شد.

 

امیلا همسر شاهزاده چارلز، ملکه انگلیس معرفی شد.

ملکه الیزابت دوم ۹۵ ساله طبق بیانیه ای برای پایان دادن به سال‌ها شک و تردید این فرمان مهم را صادر کرد.
طبق برنامه، زمانی که چارلز فرزند ملکه، عنوان پادشاه را دریافت کرده و تاج‌گذاری کند؛ کامیلا، دوشس کورنوال ملکه خواهد شد.

این خبر مهم توسط الیزابت دوم در پیام جشن پلاتینیوم اعلام شد.