جانباختن سینماگر سنندجی

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، “منصور کریمیان”، سینماگر اهل سنندج شنبه شب در جریان حمله پهپادی ترکیه به مناطق شمال شرق سوریه کشته شد. این سینماگر کرد اهل سنندج برای انجام یک پروژه فیلمسازی در این منطقه حضور داشت. تهیه خبر: زانا کوردستانی

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، “منصور کریمیان”، سینماگر اهل سنندج شنبه شب در جریان حمله پهپادی ترکیه به مناطق شمال شرق سوریه کشته شد.

این سینماگر کرد اهل سنندج برای انجام یک پروژه فیلمسازی در این منطقه حضور داشت.

تهیه خبر: زانا کوردستانی