روانشناسی تربیتی. کودک

مهارت زندگی کودکان. همدلی، بخش دوم. به قلم دکتر مشحونی

ادامه مبحث همدلی
مخاطبین گرامی به جهت یادآوری مبحث همدلی در مهارت زندگی کودکان، پیشنهاد می‌شود پست هفته قبل دوره شود .

فعالیت ۳: چطور همدلی کنم؟

فکر کن دوستت تو فوتبال گل خورده. و خیلی ناراحته.
اول برو بشین کنارش و اگه خواستی دستتت رو بذار روی شونه اش.
بعد بگو تو ناراحتی؟
بعد به حرف هاش فقط گوش کن.
و حرف هاشو تکرار کن.
مثلا کودک میگه آره ناراحتم چون گل خوردم. ….
اوهوم تو ناراحتی چون گل خوردی.
و… بعدش بپرسید می تونم کمکت کنم؟
یا بگید میدونم ناراحتی و دوست داشتی توپ رو بگیری اما اگه بخوای می‌تونیم بریم یه بستنی بخوریم (یا هر پیشنهاد خوشحال کننده دیگه) تا حالت بهتر بشه و بعدش فکر کنیم ببینیم چیکار می‌تونیم بکنیم.
بعد اگه خواستید اونو در آغوش بگیرید.

فعالیت۴: تمرین همدلی

– یه خانومی که بارداره سوار مترو شده اما جایی نداره بشینه و شما نشستید.
– امروز یه همکلاسی جدید بهتون اضافه شده و زنگ تفریح تنهاست.
– مامان سرش درد می‌کنه.
– بابا از خرید برگشته و دستش پره.
– معلم میخواد برگه‌ها رو پخش کنه.
– مامان می‌خواد سفره رو پهن کنه.
– یه خانم مسن دستش بار سنگین هست.
فعالیت۵: رفتار من و احساس دیگران

– اگه اسباب بازی‌هامو جمع نکنم مامانم چه احساسی داره؟
– اگه خودم کفش‌هامو بپوشم مامانم چه احساسی داره؟
– اگه گربه رو یهو بترسونم؟
– دوستت نتونست جواب سوال معلم رو بده و تو بلند گفتی تنبل کلاس؟
– بابات سرش درد می‌کنه و داره استراحت میکنه و تو داری با اسباب بازی‌ات با صدای بلند بازی می‌کنی؟

فعالیت ۶: تمرین همدلی

– دوستتون کتاب ریاضی شو نیاورده و خیلی ناراحته.
چیکار می‌تونی براش بکنی؟
– خواهرت اسباب بازی اش شکسته و خیلی ناراحته ؟
چیکار می‌تونی براش بکنی؟
– بابا سوییچش رو پیدا نمیکنه و ناراحته که سرکارش دیر شده.
چیکار می‌تونی براش بکنی؟
– بابابزرگ پاش درد میکنه و حال خوبی نداره.
چیکار می‌تونی براش بکنی؟