استفاده از یک خمره باستانی به عنوان سطل آشغال در موزه رشت

لیلا طیبی / در موزه باستان‌شناسی شهر رشت، روی لبه خمره‌ای سفالین که قدمت آن به دوره مادها برمی‌گردد، کیسه زباله کشیده‌اند و درونش ته‌سيگار و آشغال ريخته‌اند.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از روزنامه اعتماد، در موزه باستان‌شناسی شهر رشت، روی لبه خمره‌ای سفالین که قدمت آن به دوره مادها (چند سده پیش از هخامنشیان) برمی‌گردد، کیسه زباله کشیده‌اند و درونش ته‌سيگار و آشغال ريخته‌اند.

مسئول مربوطه به خبرنگار روزنامه اعتماد پاسخ داده که «اگر سطل آشغال چوبی يا پلاستیکی بگذاریم، مردم می‌دزدند.»

✍ لیلا طیبی