میزان محبوبیت پلتفرم‌های نمایش خانگی در ایران مشخص شد

میزان محبوبیت پلتفرم‌های نمایش خانگی در ایران مشخص شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا به نقل از آژانس تحقیقات بازار NexLooks با انتشار گزارشی به بررسی و تحلیل عادات رسانه‌ای مردم در دی ماه ۱۴۰۲ پرداخت و در بخش بازیگران اصلی «فیلیمو» با اختلاف هم در سهم بازار هم محبوبیت برند در رتبه اول قرار […]

میزان محبوبیت پلتفرم‌های نمایش خانگی در ایران مشخص شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا به نقل از آژانس تحقیقات بازار NexLooks با انتشار گزارشی به بررسی و تحلیل عادات رسانه‌ای مردم در دی ماه ۱۴۰۲ پرداخت و در بخش بازیگران اصلی «فیلیمو» با اختلاف هم در سهم بازار هم محبوبیت برند در رتبه اول قرار دارد.

در شاخص سهم بازار بعد از فیلیمو با ۶۲.۴ درصد، فیلم‌نت با ۱۸.۶ درصد در رتبه دوم قرار گرفته و نماوا در رتبه سوم. همچنین در مورد شاخص ترجیح برند یا mpsa فیلیمو با ۶۶.۹ درصد با اختلاف در جایگاه اول قرار دارد که نشان می‌دهد بیشتر از دو سوم یوزر‌های شبکه خانگی، این پلتفرم را ترجیح می‌دهند. در این بخش فیلم‌نت در رتبه دوم قرار گرفته و ۱۷.۷ درصد از یوزر‌ها آن را ترجیح می‌دهند.