نخستین تمرین کامل تیم ملی فوتبال در الریان

نخستین تمرین کامل تیم ملی فوتبال در الریان برگزار شد تمرینات تیم ملی فوتبال با اضافه شدن سردار آزمون پیگیری شد. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، نخستین تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در زمین تمرینی باشگاه الریان دنبال شد. در این تمرین سردار آزمون نیز حضور داشت اما تمرین سبکی را انجام داد. عکاس: سهیل […]

نخستین تمرین کامل تیم ملی فوتبال در الریان برگزار شد

تمرینات تیم ملی فوتبال با اضافه شدن سردار آزمون پیگیری شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، نخستین تمرینات تیم ملی فوتبال ایران در زمین تمرینی باشگاه الریان دنبال شد.

در این تمرین سردار آزمون نیز حضور داشت اما تمرین سبکی را انجام داد.

عکاس: سهیل سعادتمندی