نشان ملی ورشوی بروجرد به وحید تاج اهدا شد

زانا کوردستانی / به پاس قدردانی از زحمات وحید تاج در طول سالیان سال برای اشاعه فرهنگ، هنر، موسیقی و ادبیات ایران زمین در سطح کشور و جهان از طرف مردم بروجرد نشان ملی ورشو به وی اهدا شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، عصر دیروز، طی مراسمی در تالار دکتر زرین‌کوب بروجرد، به پاس قدردانی از زحمات وحید تاج در طول سالیان سال برای اشاعه فرهنگ، هنر، موسیقی و ادبیات ایران زمین در سطح کشور و جهان از طرف مردم بروجرد نشان ملی ورشو به وی اهدا شد.


نشان ورشو بروجرد کار دست هنرمندان نام اور بروجردی است که توانسته اند این صنعت را جهانی کنند.

✍ زانا کوردستانی