دومین دوسالانه «نشان هدهد سفید» برگزار می‌شود

برگزاری دومین دوسالانه «نشان هدهد سفید»

زانا کوردستانی / دومین دوسالانه «نشان هدهد سفید» برگزار خواهد شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، دومین دوسالانه «نشان هدهد سفید» با هدف شناسایی ذائقه مطالعاتی و سلیقه کتابخوانی در کودکان و نوجوانان، حمایت و تشویق پدیدآورندگان آثار برتر، رشد فرهنگی جامعه در راستای ارتقای بنیه ادبی، اعتقادی، اخلاقی، ایجاد خط مشی کاربردی در گسترش فرهنگ کتابخوانی و شناساندن توانمندی‌های کتابخانه‌های عمومی در حمایت از آثار تألیفی و محصول ایرانی توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار می‌شود.
این دوسالانه در دو بخش معرفی کتاب‌های پرطرفدار در دو گروه سنی کودک و نوجوان در سه موضوع شعر، داستان و غیرداستان و همچنین معرفی داوران برتر در سه گروه کودکان، نوجوانان و کتابداران (کارشناسان حوزه کتاب) تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ادامه دارد.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی