چهل و چهارمین شماره ماهنامه ندای قلم منتشر شد

لیلا طیبی / چهل و چهارمین شماره ماهنامه اجتماعی-فرهنگی «ندای قلم» منتشر شد.

چهل و چهارمین شماره ماهنامه اجتماعی-فرهنگی «ندای قلم» منتشر شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از پایگاه خبری دروازه سنگی؛ چهل و چهارمین شماره از ماهنامه اجتماعی – فرهنگی «ندای قلم» شهریورماه ۱۴۰۲ و با محوریت پروین اعتصامی به مدیر مسئولی حامد کاظم‌زاده خوئی، با مقالات و مطالب خواندنی بر پیشخوان کتابفروشی‌‌ها و دکه های مطبوعاتی نشست.
شماره چهل و چهارم ماهنامه ندای قلم در ۳۲ صفحه و با قیمت ۵۰ هزار تومان به روی دکه های مطبوعاتی رفته است.

✍ لیلا طیبی