نشر نسخه صوتی گزیده‌ای از کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» اثر جواهر لعل نهرو

نسخه صوتی گزیده‌ای از کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» اثر جواهر لعل نهرو منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ نسخه صوتی گزیده‌ای از کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» اثر جواهر لعل نهرو با عنوان «جواهرخوانی» اپیزود هفتم- سیستم فئودالی از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد. این کتاب صوتی با گویندگی، اسماعیل باستانی، موسیقی: محمد […]

نسخه صوتی گزیده‌ای از کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» اثر جواهر لعل نهرو منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ نسخه صوتی گزیده‌ای از کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» اثر جواهر لعل نهرو با عنوان «جواهرخوانی» اپیزود هفتم- سیستم فئودالی از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شد. این کتاب صوتی با گویندگی، اسماعیل باستانی، موسیقی: محمد رسول‌پور و مدیریت هنری: امیرحسین سیدآقایی منتشر شده است.

کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» اثر جواهر لعل نهرو یکی از واقعی‌ترین تاریخ‌هایی است که نوشته شده است. تاریخ از زبان مردمی است که عادت کرده بودند حتی تاریخشان را غربی‌ها بنویسند. محور اصلی کتاب «نگاهی به تاریخ جهان» سرزمین هند است. یعنی در کتاب «نگاهی به تاریخ جهان»، نگاه‌کننده در هند نشسته است. ابتدا به تاریخ دور می‌نگرد و در بستر زمان جلو می‌آید تا به تاریخ معاصر خود می‌رسد. روایت و تحلیل تاریخ از این نوع که نهرو انجام داده است توجه ویژه‌ای به جغرافیای رخدادها هم دارد. بنابراین آسیا و تقابل تاریخی شرق و غرب دیگر محور اصلی کتاب است. از دیگر ارزش‌های کتاب باید به توالی و ارتباط رخدادهای جهان با یکدیگر نام برد. رویکرد تاریخی اثر درس گرفتن از تاریخ است و در این بین نویسنده هرگز ادای بی طرفی و خنثی منشی ندارد. او یک هندی اصیل است که در نقل تاریخ کشورش و جهان به استعمار و استبداد از همان ابتدا حساسیت ویژه‌ای نشان می‌دهد.