از تازه های کتاب چه خبر؟

نشر و معرفی رمان جنایی «کروک و شُرکا» چهارمین کتاب از مجموعه کارآگاه اشتودر در تهران

رمان جنایی «کروک و شُرکا» چهارمین کتاب از مجموعه کارآگاه اشتودر در تهران منتشر شد کتاب کارآگاه اشتودر، کروک و شُرکا یک رمان ژانر جنایی است که در آن مردی به شکل عجیب با پرۀ نوک تیز دوچرخه ای به قتل می‌رسد و کارآگاه اشتودر ناخواسته درگیر پرونده این قتل می‌شود. روند داستان سوال‌هایی در […]

رمان جنایی «کروک و شُرکا» چهارمین کتاب از مجموعه کارآگاه اشتودر در تهران منتشر شد

کتاب کارآگاه اشتودر، کروک و شُرکا یک رمان ژانر جنایی است که در آن مردی به شکل عجیب با پرۀ نوک تیز دوچرخه ای به قتل می‌رسد و کارآگاه اشتودر ناخواسته درگیر پرونده این قتل می‌شود. روند داستان سوال‌هایی در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند که حل هر کدام از آن‌ها رازی از رمان را آشکار می‌کند.

پیش از این در سال ۱۳۹۸، ترجمه دو رمان «کارآگاه اشتودر؛ معمای منحنی تب» و «معمای مرگ ویچی» از مجموعه آثار گلاوزر با محوریت شخصیت کارآگاه اشتودر توسط همین‌ناشر منتشر شده‌اند.

این رمان ترجمه‌ای است از رمان .Krock und Co که در سال ۱۹۸۹ منتشر شد.