از تازه های کتاب چه خبر؟

نشر و معرفی رمان «رد گردنبند بر گردن دوشیزگان»

رمان «رد گردنبند بر گردن دوشیزگان» منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ رمان «رد گردن‌بند بر گردن دوشیزگان» یک اثر جنایی در ژانر نوآر است که در این ژانر نویسنده شخصیت کارآگاه را در مرکز روایت خود قرار نمی‌دهد و  با عناصری چون کلاه‌های لبه‌دار، پالتوهای بلند و زنان اغواگر مواجهیم که در این […]

رمان «رد گردنبند بر گردن دوشیزگان» منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ رمان «رد گردن‌بند بر گردن دوشیزگان» یک اثر جنایی در ژانر نوآر است که در این ژانر نویسنده شخصیت کارآگاه را در مرکز روایت خود قرار نمی‌دهد و  با عناصری چون کلاه‌های لبه‌دار، پالتوهای بلند و زنان اغواگر مواجهیم که در این رمان نیز زنان اغواگر نقش محوری دارند.

شخصیت اصلی این رمان جنایی، مهام بهاوند نام دارد که یک وکیل است و درگیر یک پرونده پدرکشی می‌شود.‌ با هر قدم جلو رفتن در پرونده مهام می‌فهمد که دارد در هزارتویی از خیانت، پول‌شویی و مافیای اقتصادی پیش می‌رود. «از پشت دیوارهای هزارتو مدام نام زنانی اغواگر یا قربانی به گوش می‌رسد: گوهر، گراناز، آذر و مهلا… دیوارهای این هزارتو که شهر کرج بستر آن است مدام به دور مهام تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شوند تا او نتواند راه درست خروج از این پرونده را پیدا کند، به دور از باج‌خواهی، خون‌ریزی و عاشقی.»

در این رمان با روایتی از عشق به موکلی اعدامی، پرونده‌ای شکست‌خورده و کابوس‌های مداوم روبه‌رو هستیم و در نهایت «گوهر؟ هم آره و هم نه… گراناز؟ هم آره و هم نه… نورا شبیه کسی بود که چهره‌اش را کامل فراموش کرده بودم. سیاهش کرده بودم. صدای نورا از تو و بیرون گوشی، مثل طنابی داشت خفه‌ام می‌کرد…»

پیش از این در سال ۱۳۹۳ کتاب «شب شاه‌کشان» به قلم نویسنده این اثر به چاپ رسید که علیرضا شهبازین در آن به برداشتی آزاد از تاریخ وقایع هخامنشی بر مبنای تخیل خود پرداخته است.

رمان «رد گردنبند بر گردن دوشیزگان» در ۲۲۰ صفحه و با قیمت ۸۲ هزار تومان منتشر شده است.