از تازه های کتاب چه خبر؟

نشر و معرفی مجموعه اشعار محمد فردوسی‌مهر با نام «اعجاز غزل»

مجموعه اشعار محمد فردوسی‌مهر با نام «اعجاز غزل» روانه بازار کتاب شد این کتاب ۶۵ غزل عاشقانه و اجتماعی را شامل می‌شود و دومین اثر چاپ شده محمد فردوسی‌مهر است. نمونه شعری از این کتاب: نیست ایمانی به جز خدمت به کس اذتی را هم که ما را داد بس نیست پستی بیشتر از جای […]

مجموعه اشعار محمد فردوسی‌مهر با نام «اعجاز غزل» روانه بازار کتاب شد

این کتاب ۶۵ غزل عاشقانه و اجتماعی را شامل می‌شود و دومین اثر چاپ شده محمد فردوسی‌مهر است.

نمونه شعری از این کتاب:

نیست ایمانی به جز خدمت به کس

اذتی را هم که ما را داد بس

نیست پستی بیشتر از جای که

قطع بنمایی ز موجودی نفس

کی به مستی‌ها و شادی‌ها بدی‌ست

شرم کن از این سخن‌های عبث

جز غزل گویی ز سرمستی من

نیست من را آرزویی یا هوس

غصه‌ها دادم تو صاحب عقل را

بخششی بنما و بر فریاد رس

کورشا تاخیر پرواز از تن است

ای نباشد هیچ جانی در قفس

انتشارات بین‌المللی حوزه مشق این مجموعه غزل عاشقانه و اجتماعی را اخیراً در ۷۶ صفحه و با قیمت ۷۵ هزار تومان عرضه کرده است.