نشر و معرفی مجموعه دوجلدی «غصه نان، اکسیر جان» (برگزیده بهترین قصه‌های عطار نیشابوری)

مجموعه دوجلدی «غصه نان، اکسیر جان» (برگزیده بهترین قصه‌های عطار نیشابوری) منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب‌های یادشده با شمارگان ۶۵۰ نسخه و قیمت ۲۵۰ هزار تومان در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است. در متن پشت جلد کتاب «برگزیده بهترین قصه‌های عطار نیشابوری» از آثار منثور (تذکرةالاولیاء) می‌خوانیم: از […]

مجموعه دوجلدی «غصه نان، اکسیر جان» (برگزیده بهترین قصه‌های عطار نیشابوری) منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب‌های یادشده با شمارگان ۶۵۰ نسخه و قیمت ۲۵۰ هزار تومان در بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

در متن پشت جلد کتاب «برگزیده بهترین قصه‌های عطار نیشابوری» از آثار منثور (تذکرةالاولیاء) می‌خوانیم: از هر منظری که به ادبیات عرفانی و مبانی آن به‌مثابه یک سنت یکپارچه هنری و ادبی در زبان فارسی نگاه کنیم و در پی تحلیل کارکردهای اجتماعی، فکری، فرهنگی، هنری و ادبی آن باشیم، عطار را وجودی خاص و متمایز می‌یابیم.

هیچ شاعری در سرتاسر ادبیات کلاسیک فارسی به‌اندازه او قصه ممتاز نیافریده است. قصه برای عطار، بیان عقاید در قالب روایت نیست؛ همه هستیِ عینی و ذهنی اوست که صرفاً از طریق عطار روایت نمی‌شوند؛ بلکه دقیقاً و عمیقاً عطار را هم در همه ابعاد و اجزا روایت می‌کنند. او به این باور رسیده بود که همه گزاره‌های ذهنی، زبانی، و اعتقادی ما درباره عالم فقط روایت‌های ماست و حتی جهان هم در معقول‌ترین قالب خویش، باز نوعی روایت است.

در نوشته پشت جلد «برگزیده بهترین قصه‌های عطار نیشابوری» از آثار منظوم عرفانی نیز می‌خوانیم: عطار بی‌تردید بزرگ‌ترین سازنده قصه‌های منظوم عرفانی در ادب فارسی است که توانسته بیش و پیش از همه، «روایتگری و روایت‌نگاری» را از حیث کمی و بسامدی گسترش بدهد، قصه‌های منظوم عرفانی را به میان مردم بکشاند. او همچنین از منظر کیفیت معنایی معنوی و نیز ساخت و بافتِ هنری قصه‌های عرفانی، سرآمد شاعران زبان فارسی است. در حقیقت هیچ شاعر عارفی به‌اندازه عطار، مفاهیم عمیق عرفانی را، باتکیه‌بر روایت، عمق و اعتلا نبخشیده است.

او در قصه‌های خود به طیف وسیعی از مسائل فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، روحی و روانی می‌پردازد که در کمتر جایی از پهنه بزرگ ادب فارسی می‌توان آن‌ها را دید یا نشانی از آن‌ها جست؛ آن‌هم به شکل و شمایلی دلنشین و هنرمندانه که هم لذت برد، هم دگرگون شد و هم در خاطر نگه داشت.