دنیای ترجمه

نشر و معرفی نخستین جلد از مجموعه «شهرهای نمک» با عنوان «سرگردانی»

نخستین جلد از مجموعه «شهرهای نمک» با عنوان «سرگردانی» منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ شهرهای نمک داستان تاسیس پادشاهی حُدیبیه توسط سلطان خربیط است، او این سلسله را در یک کشور با پایتخت خیالی موران پایه‌گذاری می‌کند. از مجموعه شهرهای نمک نخستین جلد آن با عنوان سرگردانی در ایران ترجمه و منتشر شده […]

نخستین جلد از مجموعه «شهرهای نمک» با عنوان «سرگردانی» منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ شهرهای نمک داستان تاسیس پادشاهی حُدیبیه توسط سلطان خربیط است، او این سلسله را در یک کشور با پایتخت خیالی موران پایه‌گذاری می‌کند. از مجموعه شهرهای نمک نخستین جلد آن با عنوان سرگردانی در ایران ترجمه و منتشر شده است، که در آن ورود تکنولوژی به یک کشور خیالی با پادشاهی خیالی به تصویر کشیده می‌شود، پادشاه خیالی با فروش ثروت ملی ثروت عظیمی جمع می‌کند.

سرگردانی، داستان کوچ‌دادن بادیه‌نشین‌ها و خرید زمین‌هایشان است که به زور انجام شد. به همین دلیل است که برای این جلد عنوان سرگردانی انتخاب شده است، زیرا در آن بادیه‌نشین‌های بی‌گناه سرگردان می‌شوند و کوچ می‌کنند.

رمان پنج جلدی شهرهای نمک که نخستین جلد آن با عنوان سرگردانی در ایران ترجمه و منتشر شده است، توسط عبدالرحمن منیف نوشته شده است. منیف در این کتاب داستان چگونگی تغییر روند زندگی مردم شهر خیالی از بادیه‌نشینی به شهرنشینی را توضیح می‌دهد.