از تازه های کتاب چه خبر؟

نشر و معرفی کتاب «ادهم و راز قاصدک» به نویسندگی ملیحه فرهادی

کتاب «ادهم و راز قاصدک» به نویسندگی ملیحه فرهادی به بازار کتاب آمد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ ادهم پسر بچه ای از جنوب ایران است که پس از مرگ مادر، با چالش های جدیدی روبرو می شود. او با آرزوی دیدار مادرش وارد عالم رویا می‌شود و درگیر اتفاقات عجیبی می‌شود. آنچه در کتاب […]

کتاب «ادهم و راز قاصدک» به نویسندگی ملیحه فرهادی به بازار کتاب آمد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ ادهم پسر بچه ای از جنوب ایران است که پس از مرگ مادر، با چالش های جدیدی روبرو می شود. او با آرزوی دیدار مادرش وارد عالم رویا می‌شود و درگیر اتفاقات عجیبی می‌شود.

آنچه در کتاب ادهم و قاصدک بیشتر دیده می شود حس رویاپردازانه کودکی است که می خواهد مادرش را در رویایی دیگر پیدا کند.

موضوع ادهم و راز قاصدک به انسان دوستی، کمک به همنوع و ارزش زمان و انسان ها و قدردان بودن درمورد داشته ها و نداشته ها و احترام فراوان برای جواهری به نام مادر می پردازد.

ادهم و راز قاصدک تقدیری از خانواده و مادر است و این اثر با نثر ساده خود تلاش می کند به امید و پند دادن بپردازد؛ پند دادنی که آزاردهنده نیست. ادهم و راز قاصدک قصه تمام مسائلی است که فرزندانمان با آن روبرو هستند. ماشینی شدن امور روزانه و دور شدن از احترام به والدین و عدم فداکاری نسبت به همنوعان و پافشاری و خود محوری برخی افراد در خانواده از دغدغه‌های این کتاب است.

کتاب ادهم و راز قاصدک به نویسندگی ملیحه فرهادی از سوی انتشارات رهی وارد بازار ادبیات شده است.