دنیای ترجمه

نشر و معرفی کتاب «ارتباطات محیط‌زیست و حوزه عمومی» نوشته فدرا سیپزولا و رابرت کاکس

کتاب «ارتباطات محیط‌زیست و حوزه عمومی» نوشته فدرا سی پزولا و رابرت کاکس منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ این کتاب مقدمه‌ای جامع از رشته در حال رشد ارتباطات محیط زیست ارائه می‌دهد. همچنین این کتاب پیشگامانه بر نقشی تمرکز دارد که ارتباطات انسانی در تأثیرگذاری بر نحوه درک ما از محیط ایفا می‌کند.

کتاب «ارتباطات محیط‌زیست و حوزه عمومی» نوشته فدرا سی پزولا و رابرت کاکس منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ این کتاب مقدمه‌ای جامع از رشته در حال رشد ارتباطات محیط زیست ارائه می‌دهد. همچنین این کتاب پیشگامانه بر نقشی تمرکز دارد که ارتباطات انسانی در تأثیرگذاری بر نحوه درک ما از محیط ایفا می‌کند.

نویسندگان کتاب، پزولا و کاکس به بررسی تعاریف ما از مشکلات محیط زیستی و اقداماتی می‌پردازد که در قبال جهان طبیعی انجام می‌دهیم. نویسندگان با ارائه مثال‌هایی ملموس خواننده را با زمینه‌ها، اصطلاحات و بحث‌های اصلی این حوزه در حال تحول آشنا می‌سازند.

پزولا و کاکس در این کتاب در ۱۴ فصل موضوع‌های مختلفی را واکاوی کرده‌اند. این کتاب با نسبت مسئله محیط زیست و ارتباطات آغاز می‌شود، سپس زمینه‌هایی مانند روزنامه‌نگاری محیط زیست، بازنمایی محیط زیست در محصولات فرهنگ عامه، عمومی کردن مسائل زیست محیطی توسط دانشمندان، عمومی کردن ریسک‌های بوم‌شناختی به کمک ظرفیت‌های ارتباطی، پویش‌های زیست‌محیطی، رسانه‌های جدید و محیط زیست، جنبش‌های زیست‌محیطی، رسانه‌ها و عدالت زیست‌محیطی و در نهایت قوانین محیط زیستی و منازعات زیست‌محیطی مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به نگاه نسبتاً جامع این کتاب می‌توان آن را به دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های علوم ارتباطات، مطالعات ارتباطی، روزنامه‌نگاری، روابط عمومی، فرهنگ و ارتباطات، جامعه‌شناسی و محیط‌زیست توصیه کرد.