از تازه های کتاب چه خبر؟

نشر و معرفی کتاب «از ناکجا تا عزت نفس» به قلم زبیده مهدویان

کتاب «از ناکجا تا عزت نفس» به قلم زبیده مهدویان به بازار کتاب آمد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ «از ناکجا تا عزت نفس» اثری است نوشته زبیده مهدویان در ۱۵۸ که با شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۸۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات آثار برتر چاپ شد. نویسنده، این کتاب را برای […]

کتاب «از ناکجا تا عزت نفس» به قلم زبیده مهدویان به بازار کتاب آمد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ «از ناکجا تا عزت نفس» اثری است نوشته زبیده مهدویان در ۱۵۸ که با شمارگان ۳۰۰ نسخه و قیمت ۸۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ توسط انتشارات آثار برتر چاپ شد.

نویسنده، این کتاب را برای بالا بردن اعتماد به نفس و عزت نفس و راه و روش درست زندگی کردن مخاطب، نوشته است. فارغ از اینکه وی دارای چه پایه علمی است که بتواند در ۱۵۸ صفحه به پند و موعظه مخاطب بپردازد.

جدا از فقدان دیدگاه تخصصی روان‌شناسی در کتاب از ناکجا تا عزت نفس، صفحات این کتاب پر است از اشتباه‌های دستوری، به شکلی که اگر برای کتاب ویراستار در نظر گرفته می‌شد، باید از ابتدا بازنویسی می‌شد.

استفاده از لحن محاوره در برخی از خطوط کتاب به چشم می‌خورد. حتی متن کتاب با کلمه «یه» به معنای یک آغاز شده است. این در حالی است که محاوره‌نویسی در تمام متن ادامه ندارد و گاهی متن تبدیل به متنی کتابی البته همراه با مشکلات دستوری است.

ابتدای کتاب در فهرستی متن به چهار بخش مقدمه، پیش‌گفتار، نگاهی نو به اتفاق‌ها و فاصله شکست تا پیروزی یک قدم است، تقسیم شده است. این در حالی است که این فهرست برای ۱۴ صفحه ابتدایی کتابی ۱۵۸ صفحه‌ای است و باقی متن بدون هیچ گونه تقسیم‌بندی یکسره ادامه دارد.

در ادامه، قسمتی از متن کتاب مانند آنچه در کتاب چاپ شده، نوشته شده است تا مخاطبان بتوانند درباره متن کتاب اطلاعات کافی به دست بیاورند.