نشر و معرفی کتاب ” جستار هایی درباره رهایی زن از زاویه دید مارکسیستی ” اثر حسن معارفی پور

کتاب ” جستار هایی درباره رهایی زن از زاویه دید مارکسیستی ” اثر حسن معارفی پور منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتابی که در دست داری، یک بخش آن را پایان نامه ی نویسنده در سال ۲۰۱۸ است که در واقع قرار بود در سال ۲۰۱۷ به عنوان یادبود ۱۰۰ سالگی انقلاب اکتبر […]

کتاب ” جستار هایی درباره رهایی زن از زاویه دید مارکسیستی ” اثر حسن معارفی پور منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتابی که در دست داری، یک بخش آن را پایان نامه ی نویسنده در سال ۲۰۱۸ است که در واقع قرار بود در سال ۲۰۱۷ به عنوان یادبود ۱۰۰ سالگی انقلاب اکتبر و ادای سهم در ستایش این انقلاب رهایی‌بخش منتشر شود، که متاسفانه با تاخیر انتشار پیدا کرد. بخش اول کتاب که بعد از بازبینی جستارهای متفاوت نویسنده برای تکمیل بخش دوم به مرور اضافه شده‌است، تا به شکلی بخش دوم را تکمیل کند. اصل بخش دوم به زبان آلمانی منتشر شده است. کتاب تلاشی است برای نقد و بررسی مساله‌ی زن از زاویه‌ی دید مارکسیستی با تکیه بر تئوری‌های مارکسیستی در نقد تقلیل‌گرایی فمینیسم و تاریخ‌نگاری بورژوایی در برخود به رهایی زن و انقلاب اکتبر است. کتاب در عین حال تلاشی برای دفاع از فمینیسم مارکسیستی یا مارکسیستی کردن فمینیسم و فمینیستی کردن مارکسیسم هم هست.