از تازه های کتاب چه خبر؟

نشر و معرفی کتاب «روش‌های کاربُردی آموزش خوشنویسی در کلاس» با خط و تالیف کاوه تیموری

کتاب «روش‌های کاربُردی آموزش خوشنویسی در کلاس» با خط و تالیف کاوه تیموری منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کاوه تیموری از استادان خوشنویسی و خط پژوه در جدیدترین اثر آموزشی خود کتاب «روش‌های کاربُردی آموزش خوشنویسی در کلاس» را تالیف و منتشر کرده، وی در این اثر تجربیات تدریس سی و پنج ساله […]

کتاب «روش‌های کاربُردی آموزش خوشنویسی در کلاس» با خط و تالیف کاوه تیموری منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کاوه تیموری از استادان خوشنویسی و خط پژوه در جدیدترین اثر آموزشی خود کتاب «روش‌های کاربُردی آموزش خوشنویسی در کلاس» را تالیف و منتشر کرده، وی در این اثر تجربیات تدریس سی و پنج ساله خود را با زبانی ساده و سرشار از دریافت‌های تازه به مخاطبان ارائه کرده است.

کتاب «روش‌های کاربُردی آموزش خوشنویسی در کلاس» در ۶ فصل«مشق‌های ساده را جدی بگیر!»، «سطرهای آموزشی»، «بررسی کشیده‌های مشابه در سطر»، «بنای خوشنویسی با دو سطری»، «چلیپا قالب دیرینه خط» و «گام‌های نخستین خط در گرافیک با تاکید بر خطوط سنتی» و ۱۵۰ صفحه تدوین و تالیف شده و دایره مخاطبان خود را مدرسان خوشنویسی، دبیران هنر و هنرجویان خط و تمامی علاقه‌مندان قلمرو خوشنویسی قرار داده است.

این کتاب، یکی از کتاب‌های کمک آموزشی و خودآموز در حوزه آموزش هنر خوشنویسی در شیوه نستعلیق است.

کاربرد روش‌های مناسب در آموزش خط فاخر نستعلیق مهمترین راه برای ترویج این هنر هویت‌ساز ایرانی و اسلامی است. هنگامی که روش‌ها و تکنیک‌های آموزش نستعلیق در تلفیق هوشمندانه با شعر و مضمون عالی به کار گرفته شود، تاثیرگذاری آن در فراگیران مضاعف خواهد بود.

«روش‌های کاربُردی آموزش خوشنویسی در کلاس» مبتنی بر نظام آموزشی هنر و برنامه‌ریزی درسی بوده و دارای زیربنای پژوهشی است. در این کتاب سرمشق‌هایی براساس نیازسنجی و شـناخت نیاز های آموزشی مخاطبان فراهم آمده؛ در محتـوای کتـاب علاقه‌مندان بـا نمونه‌ها و سرمشق‌هایی حکمت‌آموز و اندیشه ساز رو به‌ رو می‌شوند. این سرمشق‌ها دربردارنده ارزش‌های عـام اجتماعـی اسـت و برای ترسیم نقشه زندگی، تمرین و تکرار آنها بسیار سودمند و آموزنده و اثرگذار اسـت. این کتاب بـه ظرفیت و نقـش زندگـی‌سـاز هنر خوشنویسـی در سایه سار ادب فارسی توجه ویژه داشته است

این کتاب برای فصول خوشنویسی کتاب‌های فرهنگ و هنر پایه هفتم، هشتم و نهم متوسطه اول می‌تواند به عنوان کتاب کمک آموزشی مورد استفاده قرار گرفته و دبیران هنر(تخصصی و غیرتخصصی) از آن به عنوان منبع و مرجعی معتبر بهره گیرند. همچنین ایـن کتاب با محتوای واحد درسـی خوشنویسی و خط در گرافیک هنرسـتان‌ها و دانشگاه‌هـا همخوان است و برای تدریس در این واحد درسـی متناسب است.

کاب «روش‌های کاربُردی آموزش خوشنویسی در کلاس» در قطع رحلـی، چـاپ چهاررنـگ نفیـس، کاغـذ گلاسه اعلاء، جلـد شومیز، شمارگان یکهزار نسخه مردادماه امسال با تاییدیه رسمی وزارت آموزش و پرورش توسط انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا روانه بازار نشر شده است. امیـد آنکـه از ایـن کتـاب دانشـجویان و فرهنگیـان نیـز بیشترین بهره را برای خوش خطـی و خوشنویسی بُرده و شعار «خطّ خوش نشانه شخصیت است» را در فضای تعلیم و تربیت معنای عینی و عملی ببخشـند.