از تازه های کتاب چه خبر؟

نشر و معرفی کتاب « شازده حمام» نوشتهٔ محمدحسین پاپلی یزدی

کتاب شازده حمام نوشتهٔ محمدحسین پاپلی یزدی منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب شازده حمام نوشتهٔ محمدحسین پاپلی یزدی است. این اثر، خاطراتِ کودکی نویسنده را در یزدِ دههٔ ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ روایت می‌کند. در این کتاب، روایت‌هایی آمده که نمونهٔ تاریخچهٔ شفاهی یزد هستند و بسیاری از باورها و خرافات و تجربیات […]

کتاب شازده حمام نوشتهٔ محمدحسین پاپلی یزدی منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب شازده حمام نوشتهٔ محمدحسین پاپلی یزدی است. این اثر، خاطراتِ کودکی نویسنده را در یزدِ دههٔ ۱۳۳۰ و ۱۳۴۰ روایت می‌کند. در این کتاب، روایت‌هایی آمده که نمونهٔ تاریخچهٔ شفاهی یزد هستند و بسیاری از باورها و خرافات و تجربیات مردمان گذشته را بیان کرده‌اند. جلد اول و دوم این کتاب، به‌گونه‌ای، اعتراضِ پنهانِ نویسنده به شرایط اقتصادی و فقرِ مردمانی است که در حسرت زندگی متوسط، روزگارشان می‌گذرد؛ اعتراضی که با لحنی شیرین، بارها هم در متن کتاب نمود پیدا کرده است.

مرضیه نگهبان مروی در سال ۱۳۹۴ تحلیل محتوای این کتاب را در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد انجام داده و نتایج تحقیقش را در قالب یک کتاب با عنوان «تحلیل محتوای کتاب شازده حمام» منتشر کرده است. مهدی محسنیان‌راد مقدمه این اثر را نوشته است.