از تازه های کتاب چه خبر؟

نشر و معرفی کتاب طوفان بمبئی مجموعه‌ای از سفرنامه‌های مجتبی رحماندوست

کتاب طوفان بمبئی مجموعه‌ای از سفرنامه‌های مجتبی رحماندوست منتشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب طوفان بمبئی مجموعه‌ای از سفرنامه‌های مجتبی رحماندوست است. نویسنده در مقدمه اشاره کرده است که این سفرنامه‌ها گزارش دقیق علمی یا حتی جغرافیایی از کشورهای مقصد نیست و تنها تک‌نگاری‌های دلی و ذوقی از هر سفر است. بعد از […]

کتاب طوفان بمبئی مجموعه‌ای از سفرنامه‌های مجتبی رحماندوست منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب طوفان بمبئی مجموعه‌ای از سفرنامه‌های مجتبی رحماندوست است.

نویسنده در مقدمه اشاره کرده است که این سفرنامه‌ها گزارش دقیق علمی یا حتی جغرافیایی از کشورهای مقصد نیست و تنها تک‌نگاری‌های دلی و ذوقی از هر سفر است.

بعد از سفرنامه‌های عبور از مسکو و پکن، سفر غریب و بازگشت به آسمان کتاب سلام بمبئی چهارمین سفرنامه‌ای است که از رحماندوست در انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده است. این سفرها و کشورها شباهت واحدی ندارند اما از این حیث که از آن‌ها کمتر گفته شده است و جدیدند، شبیه‌اند.