از تازه های کتاب چه خبر؟

نشر و معرفی کتاب «هبوط دوم» نوشته محمد شمس‌الدینی

کتاب «هبوط دوم» نوشته محمد شمس‌الدینی توسط نشر صاد منتشر و راهی بازار نشر شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب «هبوط دوم» نوشته محمد شمس‌الدینی به‌تازگی توسط نشر صاد منتشر و روانه بازار نشر شده است. این‌کتاب دربرگیرنده نظریه‌ای در آینده انتولوژیک فضای سایبر و گشایش امکان زندگی در «لایه چهارم هستی» است. نویسنده […]

کتاب «هبوط دوم» نوشته محمد شمس‌الدینی توسط نشر صاد منتشر و راهی بازار نشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ کتاب «هبوط دوم» نوشته محمد شمس‌الدینی به‌تازگی توسط نشر صاد منتشر و روانه بازار نشر شده است. این‌کتاب دربرگیرنده نظریه‌ای در آینده انتولوژیک فضای سایبر و گشایش امکان زندگی در «لایه چهارم هستی» است.

نویسنده کتاب پیش‌رو می‌گوید عنوان هبوط برای نامیدن رخدادی که وضع گذر امروز انسان را بیان کند، است. یک انتخاب ارزش گذارانه نیست. شمس‌الدینی می‌گوید بر آن نیست به این حرکت، جهت مثبت یا منفی، الهی یا شیطانی بدهد و مدعی شود هبوط دوم ثمره گناه دوم انسان است. بلکه دقیق‌ترین مفهومی که در تاریخ حیات انسان می‌توان برای این لحظه صیروری از گنجینه فرهنگی آدمی استخراج کرد، این مفهوم است. علاوه بر این، یک هبوط کریمانه و مسبوق به توبه است که در جهت رشد و کمال انسان رخ نموده و از هبوط شیطان به زمین تمایز بنیادین دارد.

شمس‌الدینی می‌گوید اینکه کتاب هبوط دوم به شیوه مرسوم به تقسیمات اقتصاد و آموزش و سیاست و قدرت و مناسبات زندگی جهانی و آن هم در دوره معاصر و مدرن پرداخته، به دلیل سیطره این وضع بر جان و جهان و آفاق و انفس انسان امروز است وگرنه هیچ دلیل مستحکمی وجود ندارد که جهان زندگی انسان در لایه چهارم هستی نیز همین اطراف و اطوار را داشته باشد و همین تقسیمات و تشکیلات و ترتیبات در آنجا هم حاکم باشد. در سرتاسر این کتاب، سایه ابهام‌هایی جدّی و پرسش‌هایی اکنون بی‌پاسخ وجود دارد و نشان از گنگی و مه‌آلودگی افقی است که انسان این عصر به‌سوی آن ره می‌سپارد.

به گفته نگارنده «هبوط دوم»، ماجرای هبوط نخست، به لحاظ ظاهری، شباهتی با هبوط دوم ندارد؛ اما هم به لحاظ شباهت باطنی و هم به دلیل اینکه برای ما آینده هبوط دوم و وضعیت وجودی انسان در جهان سایبر، مبهم، تاریک و ناشفاف است، قدری دقیق‌تر به آن پرداخته شد تا شاید زوایایی از کیفیت آینده پیش روی انسان و میزان تفاوت و شکاف آن با جهان فیزیکی و زندگی مرسوم آشکار شود؛ لذا با استفاده از متون عرفانی، دینی و مقدس، قدری به انسان‌شناسی و روندی که هبوط نخست را زمینه ساخته است، پرداخته شده و سپس گستره هبوط دوم آمده است.

این‌کتاب ۸ فصل دارد که از فصل صفر تا فصل هفتم نامگذاری شده‌اند. فصل ابتدایی «صفر: زمین» نام دارد که شامل عناوین «موقف و جایگاه»، «انسان شناسی تجریدی»، «جهان شناسی» و «معنای هبوط» می‌شود. فصل نخست این کتاب با عنوان «ریشه» شامل مطالبی با عنوان پیشاهبوط، هبوط، پساهبوط است.

فصل دوم کتاب با عنوان «تنه» شامل عناوینی از جمله آب، هبوط دوم، آواتار، سایبر متاورس، ریشه شناسی، عبارت شناسی، گسترش شناسی و غیره است. فصل سوم این کتاب عبارت است از «شاخه ۱» که به مباحثی از جمله گذرها و بحران‌ها، از ژئوپلیتیک به سایبوپلیتیک، از ملیت به ترنس ملیت، از مالکیت فردی به استفاده مشترک، بحران شکاف زندگی، هفشتادی ها، سایبرزاده ها و غیره می‌پردازد.

فصل چهارم هم «شاخه ۲» نام دارد که به حکمرانی و قدرت و تقابل دیفرنشیالیسم و اینتگرالیسم می‌پردازد. در ادامه فصل پنجم با عنوان «شاخه ۳» به اقتصاد دوم می‌پردازد. فصل ششم این‌کتاب «برگ» نام دارد که نویسنده در آن به مسایلی از جمله جوانب زندگی، زمان و مکان، روابط، محیط زیست جدید و دانش جدید، جنسیت، آموزش و رسانه می‌پردازد و در فصل آخر با عنوان «میوه» هم فروبستگی افق را بررسی می‌کند.