لیلا طیبی / کتاب «به لهجه‌ی برگ به بام آبان» اثر، دکتر نصرت‌الله مسعودی به چاپ سوم رسید.

به لهجه‌ی برگ به بام آبان» به چاپ سومِ رسید

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از آپای سیمره، کتاب «به لهجه‌ی برگ به بام آبان» اثر، دکتر نصرت‌الله مسعودی به چاپ سوم رسید. چاپ سوم این کتاب را انتشارات سنگ‌نبشه به بازار نشر عرضه کرده که کتاب ِبرگزیده‌ی سراسری سالِ ۷۷ موسسه‌ی پکا (پخش کتاب ایران ) بوده‌است. کتابِ به لهجه‌ی برگ به بام آبان […]

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از آپای سیمره، کتاب «به لهجه‌ی برگ به بام آبان» اثر، دکتر نصرت‌الله مسعودی به چاپ سوم رسید.

چاپ سوم این کتاب را انتشارات سنگ‌نبشه به بازار نشر عرضه کرده که کتاب ِبرگزیده‌ی سراسری سالِ ۷۷ موسسه‌ی پکا (پخش کتاب ایران ) بوده‌است.
کتابِ به لهجه‌ی برگ به بام آبان را در خرم‌آباد می‌توان از کتاب فروشیِ «کتاب شهر» واقع در خیابان علوی (شماره تلفن ۳۳۳۳۷۴۰۵ ) و کتاب‌فروشی «هزار و یک شب»، شهدای شرقی، اسفند یکم (شماره تلفن ( ۰۹۱۶۳۶۷۳۹۲۰ ) تهیه کرد.

✍ لیلا طیبی