نفرات برتر اولین جشنواره داستان رسانه ایرانیان اروپا معرفی شدند

نتایج اولین جشنواره ملی داستان کوتاه رسانه ایرانیان  اروپا با موضوع فریاد زمین ومحیط زیست
نتایج منتخب پس از بررسی آثار رسیده توسط تیم داوری به شرح ذیل اعلام شد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقام اول: شهره تقی زادگان با داستان ( زمین سبز)

مقام دوم : سیما علیپور خیر خواه با داستان ( غرش زمین)

مقام سوم : ثریا استوار با داستان ( فریاد زمین و محیط زیست)

به نفرات اول تا سوم لوح تقدیرو جوایزی ازطرف رسانه به آدرس آنها ارسال میگردد.

مقام چهارم : ملیحه اسلامی پور نیکی …

با تشکر ویژه از هیات داوران و سرکار خانم داوری مسئول برگزاری جشنواره داستان رسانه ایرانیان اروپا