نفرات برتر اولین جشنواره داستان رسانه ایرانیان اروپا معرفی شدند

نتایج اولین جشنواره ملی داستان کوتاه رسانه ایرانیان و اروپاییان...
نتایج اولین جشنواره ملی داستان کوتاه رسانه ایرانیان  اروپا با موضوع فریاد زمین ومحیط زیست
نتایج منتخب پس از بررسی آثار رسیده توسط تیم داوری به شرح ذیل اعلام شد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقام اول: شهره تقی زادگان با داستان ( زمین سبز)

مقام دوم : سیما علیپور خیر خواه با داستان ( غرش زمین)

مقام سوم : ثریا استوار با داستان ( فریاد زمین و محیط زیست)

به نفرات اول تا سوم لوح تقدیرو جوایزی ازطرف رسانه به آدرس آنها ارسال میگردد.

مقام چهارم : ملیحه اسلامی پور نیکی …

با تشکر ویژه از هیات داوران و سرکار خانم داوری مسئول برگزاری جشنواره داستان رسانه ایرانیان اروپا