این طرح نهایتا منجر به کاهش محدودیت ها وحتی بازگشایی کلاب‌ها و دیسکوتک‌ها خواهد شد.

نفس های بریده شده کرونا و کاهش محدویت های پلکانی در آلمان

سران دولت‌های فدرال و ایالتی آلمان تصمیم گرفتند که محدودیت‌ها به تدریج کاهش یابد.

این طرح که از ۲۰ مارس  (۲۹ اسفند) آغاز خواهد شد ،شامل مرحله ای است که قوانین ومقررات پیشگیرانه در آن و با رعایت تمهیداتی نهایتا منجر به کاهش محدودیت ها وحتی بازگشایی کلاب‌ها و دیسکوتک‌ها خواهد بود ، اما تنها برای بهبودیافتگان و واکسینه‌شدگان و با ارائه تست کرونای همان روز و یا واکسن سوم بوستر (۲G plus).

در برنامه‌های وسیعتر مانند کنسرت‌ها یا مسابقات فوتبال، تنها بهبودیافتگان و واکسینه‌شدگان می‌توانند در آن‌ها به عنوان تماشاچی شرکت کنند.

بعداز ۲۰ مارس به بعد، در مرحله آخر، تمامی محدودیت ها در صورت آمادگی و سرویس دهی بیمارستانها تاحدودی لغو خواهد شد. مقررات دوکاری نیز ملغی میگردد.

البته پس از ۱۹ مارس قوانینی از جمله زدن اجباری ماسک در محیط‌های بسته‌ مانند اتوبوس و قطار، حفظ فاصله و در ارائه تست منفی در مکان‌های حساس و یا ارائه مدرک دال بر واکسینه شده، بهبودیافته و یا تست شده پابرجاست.

.