شعر نو‌، شعر زمان

“نقد عشق” از دفتر اشعار وحید بنی سعید

ربابه...ساحِرِ کوچک...شناور در حسی بین لذت و ترس....بوی حماسه‌ می‌دهی!....

نقد عشق
به نبض‌آهنگِ یک لبخند
شکست سکوت
نجوا
صدا
فریاد
و تلخ‌بوسه‌های مرگ
از لبِ فنجانِ بویناکِ زمان
نقدینگی عشق بود
برای کوچیدنِ خاطراتِ رویاها
با گذرنامه‌‌‌‌هایی
سفید و ارغوان
وحید بنی‌سعید
************************
سنجش
از شکافِ ویرانه¬ای
با دهشتی مرگ¬زا
و ضخامتِ ظلمتی قیرگون
جغدی هوهو می¬کند…
با مشتی از خشم
نسیم را می¬بلعد.
شب از پسِ شب
در سنجشِ زمزمه¬ی سکوت
برآمده از آن فریاد.
هیچ!
نه صدای نفس،
نه صدای تپش قلب،
گویی ندای وجدان را
پژواکِ محبوسِ درگلو بلعید
انگار
دربه هم فشردگی زمان
و در وقفه¬ای ملال¬آور
اصواتِ تی¬پا خورده¬ی سایه¬ها
از لای انگشتانِ بلندِ اندوه چکیده¬اند.
وحید بنی¬سعید
***********************
ربابه
ساحِرِ کوچک
شناور در حسی بین لذت و ترس
بوی حماسه‌ می‌دهی!
که با رَبابی
از مویِ دُم اسبان
و موگیری پیچان
با حنجره‌‌ای رنگین
در افشانک‌های شفق می‌نوازی
وحید بنی‌سعید
*************************
نویسنده و شاعر: وحید بنی سعید

تنظیم‌: رامک تابنده