نمایشگاه «شکوه ایران باستان» در چین گشایش یافت

نمایشگاه «شکوه ایران باستان» در چین گشایش یافت به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ نمایشگاه «شکوه ایران باستان» این نمایشگاه با هدف معرفی تاریخ و تمدن شکوهمند ایران و نیز ترغیب و تشویق گردشگران چینی برای سفر به ایران برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه ۲۱۱ قلم از اشیا تاریخی و ۵ شیء بازآفرینی شده (مولاژ) از […]

نمایشگاه «شکوه ایران باستان» در چین گشایش یافت

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ نمایشگاه «شکوه ایران باستان» این نمایشگاه با هدف معرفی تاریخ و تمدن شکوهمند ایران و نیز ترغیب و تشویق گردشگران چینی برای سفر به ایران برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه ۲۱۱ قلم از اشیا تاریخی و ۵ شیء بازآفرینی شده (مولاژ) از آثار دوره آهن تا دوره صفوی یعنی بیش از ۳ هزار سال فرهنگ و هنر ایران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
نمایشگاه «شکوه ایران باستان» تا ۲۱ فروردین‌ ۱۴۰۳ برپا خواهد بود.

کاخ موزه پکن یکی از موزه‌های مشهور جهان است که در فهرست میراث‌جهانی ثبت شده و به نام «شهرممنوعه» هم شهرت دارد.