آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان

زانا کوردستانی / یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان دیروز سه‌شنبه، یازدهم مهرماه ۱۴۰۲، با حضور ناشرانی از ایران و عرضه‌ی ۸۰۰ عنوان کتاب از ایران، افتتاح شد.

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان دیروز سه‌شنبه، یازدهم مهرماه ۱۴۰۲، با حضور ناشرانی از ایران و عرضه‌ی ۸۰۰ عنوان کتاب از ایران، افتتاح شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، افتتاحیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تاجیکستان دیروز یازدهم مهر ماه، با حضور دولت صفر؛ معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، رحمان‌علی میرعلیزاده، مدیر طبع، نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ تاجیکستان، علیرضا حقیقیان؛ سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، سمیون گریگوریف، سفیر روسیه در تاجیکستان و سفیران کشورهای ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان و… در آثارخانه ملی تاجیکستان برگزار شد.

✍ زانا کوردستانی