نمایشگاه کتاب در ساری

زانا کوردستانی / نمایشگاه کتاب ساری افتتاح شد.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، نمایشگاه کتاب ساری با حضور سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری مازندران افتتاح شد.

در این نمایشگاه بیش از پنج هزار عنوان کتاب عرضه شده است.

✍ زانا کوردستانی