نهم آگوست روز عاشقان کتاب

نهم آگوست روز عاشقان کتاب (پریساتوکلی)

خوشبخت، کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند. ویکتور هوگو

نهمین روز آگوست در بسیاری از نقاط جهان به عنوان روز عاشقان کتاب نامگذاری شده است.
در این روز برای تشویق مردم به کتاب خوانی به خصوص مطالعه ادبیات برنامه های ویژه ای برگزار می گردد و به همه توصیه می‌شود به دور از تکنولوژی و موبایل هایشان، کتابی برای را مطالعه انتخاب، یا کتابی به دیگران معرفی کنند.
هر چند روز عاشقان کتاب در سراسر جهان کمابیش شناخته شده ست، و یک روز ملی در تقویم مردم آمریکاست، لیکن فرد پیشنهاد دهنده و خاستگاه آن مشخص نیست.

جرج آر.آر مارتین ، نویسنده “بازی تاج و تخت” یک بار نوشت: “کسی که با مطالعه سر و کار دارد، هزاران بار قبل از مرگش زندگی می کند. ولی کسی که مطالعه نمی کند، فقط یک بار قبل از مرگش زندگی می کند.”

 

“کسی که مطالعه نمی کند نسبت به کسی که خواندن بلد نیست هیچ برتری ندارد.” 

“مارک تواین” 

 

“کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتابهایی که می‌خوانید و انسانهایی که ملاقات می‌کنید.” 

 “مک لوهان”

 

بیایید همه به بهانه این روز خواندن کتابی را شروع یا کتاب خوبی را به دیگران معرفی کنیم. با کتاب رفاقت کنیم که هیچ دوستی سودمندتر از آن نمی یابیم.
به امید روزی که سرانه مطالعه در کشور به حد استاندارد جهانی برسد.

روز عاشقان کتاب بر کتاب دوست ها، کتاب بازها، کتاب خوان ها و همه افراد اهل مطالعه مبارک.

نویسنده: پریسا توکلی