✍ لیلا طیبی:

دانشمندان توانستند با نهنگ‌ها صحبت کنند

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از نشریه‌ی نیوزویک، دانشمندان با قایقی در سواحل آلاسکا با روشی به‌نام تماس ارتباطی، امواجی در اقیانوس پخش کردند تا ببینند آیا نهنگ‌ها این امواج را دریافت می‌کنند یا خیر. یک نهنگ گوژپشت به‌نام Twain با شنیدن این امواج، به‌سمت قایق شنا کرد و دور آن چرخید. در طول حدود […]

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، از نشریه‌ی نیوزویک، دانشمندان با قایقی در سواحل آلاسکا با روشی به‌نام تماس ارتباطی، امواجی در اقیانوس پخش کردند تا ببینند آیا نهنگ‌ها این امواج را دریافت می‌کنند یا خیر.

یک نهنگ گوژپشت به‌نام Twain با شنیدن این امواج، به‌سمت قایق شنا کرد و دور آن چرخید. در طول حدود ۲۰ دقیقه دانشمندان همان تماس ارتباطی را در فواصل زمانی مختلف پخش کردند و نهنگ هر بار به تماس پاسخ داد.

البته این مکالمه چندان پیشرفته نبود و در نهایت نهنگ از محققان جدا شد.

✍ لیلا طیبی