حسین مسرت نویسنده‌ی یزدی

نویسندگان عصر ما با لیلا طیبی – حسین مسرت

حسین مسرت، نویسنده، شاعر، کتابدار راهنما و فهرست‌نگار کتاب‌های چاپ سنگی و خطی کتابخانه وزیری یزد بود...

استاد “حسین مسرت” فرزند “عباس”، نویسنده، شاعر، کتابدار راهنما و فهرست‌نگار کتاب‌های چاپ سنگی و خطی کتابخانه وزیری یزد بود.

او که متخلص به «مسرور» است در دوم شهریور ۱۳۳۹ خورشیدی، در یزد به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را در یزد گذراند و در ۱۳۷۴ خورشیدی، درجه‌ی کارشناسی زبان و ادبیّات فارسی را از دانشگاه پیام نور تفت دریافت کرد.

ایشان فعالیت پژوهشی خود را با چاپ مطالب انتقادی درباره‌ی یزد در روزنامه اطلاعات و هفته‌نامه ندای یزد آغاز کرد. او مقاله‌های متعددی در نشریه‌هایی چون آینده، هستی، کیهان فرهنگی، گوهران شوکران، پاژ، دانش پاکستان، ادبستان، فرهنگ یزد، آشنا، آینه پژوهش، نشر دانش و نشریات محلی به چاپ رسانده است.

ایشان از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی دو دوره پژوهشگر نمونه شناخته شد و در سال ۱۳۸۲ به عنوان کتابدار نمونه کشوری انتخاب و در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ پژوهشگر نمونه آستان قدس رضوی گردید.


▪︎کتاب‌شناسی:
– تصحیح و تعلیقات تذکره میکده تألیف محمد علی وامق، ویرایش دوم، ۱۳۸۱ ش.
– تصحیح و مقدمه سفرنامه منشی‌زاده، ۱۳۷۱ ش.
– تألیف نادر فرخنده پیام، زندگی و اشعار وحشی بافقی، ۱۳۷۲ ش.
– کتاب‌شناسی ابوالفضل رشیدالدین میبدی، ۱۳۷۴ ش.
– شکوه پارسایی و پایداری، زندگانی آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، ۱۳۷۵ ش.
– یزد، یادگار تاریخ، جلد یک، ۱۳۷۶ ش.
– مردی با باوری بلند و روشن، زندگی و افکار استاد پیر نیا، ۱۳۷۷ ش.
– شاعر لب‌دوخته، ۱۳۷۸ ش.
– گردآوری دیوان فرخی یزدی چاپ دوم، ۱۳۸۰ ش.
– کتاب‌شناسی فرخی یزدی، ۱۳۷۸ ش.
– گزیده وحشی‌ بافقی، ۱۳۷۸ ش.
– یادمان وزیری یزدی، ۱۳۸۰ ش.
– تصحیح بستان نیاز و گلستان راز، ۱۳۸۳ ش.
– یادمان مهدی آذر یزدی، ۱۳۸۳ ش.
– پیشوای آزادی، ۱۳۸۴ ش.
– روشن‌تر از روشن، ۱۳۸۴ ش.
– در آینه خشت خام، ۱۳۸۴ ش.


▪فعالیت‌های ادبی و فرهنگی:
– مدیر بنیاد ریحانة‌الرسول(س).
– عضو هیئت منصفه مطبوعات استان یزد.
– مدیر عامل کانون یزدی‌تباران.
– مسئول مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری دانشگاه یزد.
– کتابدار راهنما و فهرست‌نگار کتابهای چاپی کتابخانه وزیری یزد وابسته به آستان قدس رضوی.
– عضو انجمن میراث فرهنگی شهرستان یزد.
– عضو هیأت تحریریه فصل‌نامه فرهنگ یزد.
– سردبیر شماره‌های نخستین روزنامه آفتاب یزد.

گردآوری و نگارش:
#لیلا_طیبی (رها)

دبیر سرویس نویسندگان عصر ما