محمدرضا پرهیزگار نویسنده‌ی شیرازی

نویسندگان عصر ما با لیلا طیبی – محمدرضا پرهیزگار

دکتر “محمدرضا پرهیزگار”، استاد دانشگاه شیراز، شاعر، نویسنده و مترجم بود.

زندگی‌نامه‌ی خود نوشت:
در سال ۱۳۲۱ در روستایی از بخش خفر، از توابعِ شهرستان جهرم، زاده شدم. آموزشِ ابتدایی را در دبستان علامه، در روستایِ مجاور، و تحصیلاتِ متوسطه را در دبیرستان‌هایِ سلطانی و نمازیِ شیراز  گذراندم. از دانشگاه پهلویِ شیراز مدرک کارشناسی در زبان و ادبیات انگلیسی گرفتم، و پس از طیِ یک دوره یک ساله تربیتِ دبیر در دانشسرایِ تربیت معلم (واقع در خیابان روزولت سابق)، برای تدریس در دبیرستان ها، در ۱۳۴۳ راهیِ بندرعباس شدم. بعدها، پس از طیِ دو سال در سپاه ترویج، ابتدا به جهرم و سپس به شیراز انتقال یافتم. در سالِ ۱۳۵۲، در زمانی که در دانشگاه پهلوی شیراز دانشجویِ کارشناسی ارشد TEFL بودم، با بورسِ اِ.آی.دیِ آموزش و پرورش به دانشگاه آمریکاییِ بیروت رفتم و پس از بازگشت، در ۱۳۵۵ با کارشناسیِ ارشدِ آموزش زبان انگلیسی، به دانشگاه شیراز منتقل شدم، در حین تدریس، از دانشگاه علامه طباطبایی دکتریِ تدریس زبان انگلیسی گرفتم، و تا زمانِ بازنشستگی، به تدریس در دانشگاه شیراز اشتغال داشتم.

تاکنون ده‌ها شعر و مقاله و ترجمه در مجله‌ها و فصلنامه‌هایِ: گردون، آدینه، کلک، عصر پنجشنبه، مترجم و…، از من چاپ شده، و در کنفرانس‌هایِ علمیِ زبانشناسی در ایران (دانشگاه علامه) و خارج از ایران (گرجستان) مقاله و سخنرانی داشته‌ام.

وی در روز سه‌شنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۰، در شیراز از دنیا رفت.

▪اثر شناسی:
– بخش‌هائی از كتاب پيامبر اثر خليل جيران (ترجمه)، مجله آدينه، شماره ۲۱، ۱۳۶۶
– و مردن به مرگی معطر (شعر) ضميمه ادبس روزنامه عصر مردم. شيراز – اسفند ۱۳۸۱
– عاشقانه‌های نامكرر (۳ شعر) روزنامه عصر مردم. شيراز – فروردين ۱۳۸۲
– در هر هزاره داودی (شعر)، آدينه، ۲۱، ۱۳۶۶
– بهاريه‌ی هفتاد (شعر)، نگاه پنجشنبه، خبر جنوب، ۱۳۷۴
– در سحرگاهی خاكستری (شعر)، آينه جنوب بوشهر – ۱۳۷۵
– دل شاعر (ترجمه شعر و نقد شعر سيلو يا پلات)، مجله گردون، ۱۲، ۱۳۷۰
– قصه دريا پری (ترجمه داستان كوتاه)، جنگ حلقه نيلوفری – نويد گويی شيراز، ۱۳۷۰
– جعفری (ترجمه شعر از ريتا داو) جنگ حلقه نيلوفری – نويد گويی شيراز، ۱۳۷۰
– برگی از آلبوم (ترجمه داستان كوتاه) كتاب كادوس، رشت، ۱۳۷۳
– ترجمه مقدمه و مطالب مجموعه شيراز من، آب رنگ‌های حسن مشكين فام، انتشارات نويد شيراز، ۱۳۷۴
– ترجمه مقدمه و مطالب كتاب فارس، بنياد فارس شناسی، شيراز، ۱۳۷۴.
– ترجمه مقدمه و اشعار مجموعه نيما به روايت حسن مشكين فام (به مناسب يكصدمين سال تولد نيما) انتشارات روايت، تهران، ۱۳۷۵
– ترجمه ۲ شعر شی مس هينی، برنده نوبل ۱۹۹۵، مجله آدينه ۱۰۹-۱۰۸، نوروز ۱۳۷۵
– ترجمه ۲ شعر از شاعران معاصر ايران، فصلنامه مترجم، انتشارات آستان قدس رضوی سال پنجم شماره ۱۹، پائيز ۱۳۷۴
– پاره‌هائی از آرشيو ادبی كا.گ.ب، (ترجمه) مجله كلك شماره ۷۹-۷۶، تير – مهر ۱۳۷۵
– نقد بر نقد، (مقاله) عصر پنجشنبه، ضميمه ادبی روزنامه عصر شيراز شماره ۱۳ مرداد ۱۳۷۶
– از روزهای بودن با بيژن، (مقاله) عصر پنجشنبه، ضميمه ادبی روزنامه عصر شيراز مهر ماه ۱۳۷۶
– جشن هوشنواز كلمات (مقاله) عصر پنجشنبه، ضميمه ادبی روزنامه عصر شيراز ارديبهشت ۱۳۷۷
– آفرينش فرهنگی در ترجمه (مصاحبه) تهران: ماهنامه‌ی كتاب ماه، ۷ و ۶. ارديبهشت ۱۳۷۷
– ترجمه مقدمه و مطالب كتاب تخت جمشيد (مجموعه‌ی عكس‌های منصور صانع)، تهران: نشر نظر
– ترجمه انگلیسیِ سووشون و دشواری‌ها، جشن نامه دکتر سیمین دانشور/ به کوشش علی دهباشی، تهران، سخن، ۱۳۸۳
– از غربتی به غربت دیگر، در: مرا تلنگریادت کافی است، یادنامه منوچهر آتشی/به کوشش محمد ولی‌زاده، تهران، ۱۳۹۱
– ترجمه گويش: مسائل و مشكلات. فصلنامه مترجم. شماره ۳۴، بهار و تابستان ۱۳۸۰
– معنی شناسی پيش الگوئی: نگره و آروين ،مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شيراز. ۱۳۸۵
– جان اشبری و شعر پست مدرن آمریکا. (زندگی نامه و چند شعر از جان اشبری) ماهنامه ادبی – هنری هنگام ،ش: ۴/۵. شیراز. مرداد و شهریور ۱۳۹۲

▪كتاب‌شناسی:
– انگليسی اختصاصی مهندسی (با ديگران) از انتشارات مركز نشر دانشگاهی ۱۳۶۰
– ساراماگو، خوزه. افسانه جزيره ناشناخته. شیراز: نشر نیم نگاه. ۱۳۸۰. (برنده جايزه سرو بلورين بعنوان ترجمه برگزيده سال ۱۳۸۱ در جشن فرهنگ فارس)
– لاکان، اندیشه و آثار. داریان لیدر و جودی گریوز. تهران، نشر نظر، ۱۳۸۷
– پژوهشی در صوت شناسی فارسی جدید. (دکتر جلیل توحیدی) ترجمه با دکتر لطف‌اله یارمحمدی. تهران. مرکز نشر دانشگاهی(سمت). ۱۳۸۹
– از جهان غبار می‌ماند. گزینه‌ای دو زبانه (فارسی-انگلیسی) از شعرهای سیروس نوذری. شیراز، انتشارات نوید شیراز. ۱۳۹۴
– کافکا، اندیشه و آثار. دیوید زین میروویتس و رابرت کرامب. تهران، نشر نظر، ۱۳۹۸

 

گردآوری و نگارش:
#لیلا_طیبی (رها)
دبیر سرویس نویسندگان عصر ما