جهان و اختلافات نژادی!

نژادپرستی،جهان در تبعیض است-نجمه صالحی

سخن روز را هرروز در رسانه ایرانیان اروپا بخوانید.

جهان دارای تبعیض است. جهانی که ساختارش را بهم ریختیم.فضائی محقر و محبوس برای فروپاشی آنچه به آن تمایل نداریم.تبعیض و مقایسه ای که تنفر ما را برانگیخته کرد و ما برای حذف ناخواسته ها قانون بی ارزشی  را صادر کرده و اشخاص و قومیت‌ها را نقض و باطل کردیم. ناظمی که نظم را نمی‌داند و برای واژه ی اعتبار و سمت خود قانون شکنی می‌کند. قربانیان نژادهای مختلف  که گناهشان خود بودن است و چرخه نظام هستی اند را نادیده میگیریم و پژوهشات و پردازش‌های شخصی را بر نظام جهان غالب می‌دانیم.  سر پرستانی که قانون جهان را می‌شکنند و خود در پاسخگویی با این فرهنگ خود بینانه بی کفایتی نشان می‌دهند.افراط گرایانی که حافظ حقوق بشر نیستند . زمانی که نظام جهان پر است از عقاید و مذاهب و نژادهای سیاهپوست و سفید پوست و تبعیت از اعتقادات شخصی خود می‌کنند ، حریم ایمانشان را اجرا میکنند و محکوم به حذف و محاکمه استثنا نیستند چرا که دسته ها و قومیت‌های متعددی در حال اجرای  اعتقاد و بودنشان برای ثبت هویتشان اند و این  تنها راه اثبات آنهاست.جنگ هایی که بخاطر برتری و اثبات و تضادها  همچنان باقیست و سطوح ارزشی را اینگونه محک می‌زنند در حالیکه با حقیقت می‌جنگند تا دنیای کذب را ثبت کنند . دروغی اجباری …همانگونه که برای چرخه نظام جهان، شب و روز سپری می‌شود و این تکامل برای حرکت الزامی است ‌. این جدا سازی نژاد ها علم را کاملا به نقص کشانده و بر هم ریختگیهای زیادی به بار می آورد .هیچ انسانی به دلیل نژاد و زادگاه و عقاید گوناگون نباید مورد  تبعیض قرار گرفته و قومیت های انسانی متراکم شوند و دسته های زیادی برای نفاق بوجود آید. کسیکه حکم این جداسازی را صادر می‌کند نظم آفرینش را مخرب کرده و راهی برای اثبات خود نمی یابد . حریم‌هایی که شکسته می‌شوند کره زمین را آلوده می‌کنند و در این سر در گمی هرگز به مسیر شناخت حقیقت انسان دست پیدا نخواهند کرد . مشکلات اساسی کره زمین اعم از آلودگی هوا ، نژاد پرستی ، انرژی‌هسته ای ، آلودگی های تنفسی، سرزمین های اشغالی ، جنگ و خونریزی کشتارهای دسته جمعی، قتل بزرگان علم و دانش ، و حذف دستاوردهای اندیشمندی از صفحه نظام هستی تنها به یک دلیل در حال انهدام است…و آن اینکه ما صلح را نمی‌شناسیم و در حال متفرق شدن هستیم کشوری که برای بُرد جهانی خود ، دست به طوفان می‌زند دلیل موفقیت را حتی نمی‌تواند بشناسد زیرازمانی که حقوق انسانی را پایمال کنند از ارزش‌ها و
اعتباراتشان کاسته می‌شود. زمانیکه من های جهان از بین روند ، قدرتمندان برای چه کسی خودنمائی خواهند کرد . آنها همیشه تنها می‌مانند.  و وجدانی خاموش خواهند داشت…
این موفقیت ، دست آوردی کاذب است…