نکات نویسندگی

نکات نویسندگی و مهارتهای نوشتاری(٣)

«چگونه قدرت تخیل خود را آزاد کرده و مهارت های نوشتاری خود را ارتقا دهیم» قدم دوم
  • نکات نویسندگی و مهارتهای نوشتاری

گرد آورنده: حمید نیسی

قسمت ٣

ادامه…

ادامه ی

«چگونه قدرت تخیل خود را آزاد کرده و مهارت های نوشتاری خود را ارتقا دهیم»

قدم دوم
۱_خلق شخصیت ها بر اساس افراد واقعی
_به منظور اینکه داستان برای خوانندگان متقاعد کننده به نظر برسد، می بایست شخصیت های داستانی رنگ و بویی از واقعیت داشته باشند. خواننده باید بتواند با آنها ارتباط برقرار کند و همزاد پنداری کند . اما توصیف شخصیت ها باید تنها به اندازه ای باشد که تصویر قابل شناسایی و آشنایی برای خواننده ترسیم کند.
۲_رفتارهای قالبی و کلیشه ها
_در داستان نویسی کلیشه ها می توانند بسیار مفید باشند. اگر بتوانیم با احتیاط و هوشیارانه از کلیشه ها استفاده کنیم سریعا چهارچوب شناخته شده و آشنایی به ما می دهند که می توانیم شخصیت های خود را بر آن اساس خلق کنیم. نویسنده باید به دور از نژادپرستی و یا تبعیض جنسیتی به خلق شخصیت داستانش بپردازد.
۳_تحقیق و پژوهش
_تحقیق و پژوهش نقش بسیار مهمی در ارایه ی اطلاعات مربوط به پیش زمینه ی داستان دارد. باید آنقدر مطالعه کنید و پژوهش کنید تا بتوانید حتی نوشتن از زاویه ی نگاه یک جنس مخالف را به راحتی انجام دهید و بدون تحقیق در مورد فرهنگ ها و جوامع ناآشنا نمی توانید در مورد آنها چیزی بنویسید.
۴_از درون میدان بنویسید
_ یکی از نقاط قوتی که در نویسندگی می توانید از آن بهره ببرید آگاهی شما از فضا و افکاریست که شما خودتان بخشی از آن هستید. هر چقدر بتوانید از بستر و فرهنگی که خودتان عنصری از آن هستید برای فضاسازی و شخصیت پردازی داستانتان بهره ببرید، داستان های شما بیشتر رنگ واقعیت به خود می گیرند. اگر شخصیت های شما عمق نداشته باشند ، کلیشه ای و مقوایی از آب در می آیند. پس بسیار مهم است که وقتی شخصیت های تان را می سازید، بتوانید از طریق آگاهی عمیق تان نسبت به نوع زندگی آنها، با آنها همزادپنداری و همدردی کنید.
۵_طراحی پیش زمینه و سوابق
_ قبل از نوشتن داستان طرحی را که دارید اول روی کاغذ پیاده کنید و بعد در مورد شخصیت های داستان تان . همه ی انسان ها والدین دارند، گذشته،خواهر،برادر و تجربیاتی دارند که آنها را شکل داده و روی رفتارهای کنونی آنها تاثیر گذار بوده است. شخصیت داستان را شناسایی و اطمینان پیدا کنید که می دانید چگونه انسانی است.
۶_ شخصیت های تان را در متن ماجرا ببینید
_ قالب های شناخته شده ی رفتاری می توانند برای شخصیت پردازی روش مفیدی باشند اما باید این نکته را هم در نظر داشته باشیم که انسان های مختلف ، درک و فهم متفاوتی دارند. یکی دیگر از ابعاد شخصیت پردازی بستر داستان است که باید شخصیت های تان را در آن جاسازی کنید. مثلاً اگر کارگر است می تواند گزینه های متنوع بی شماری پیش روی ما قرار دهد که کاملا بستگی به سبک، لحن و ژانر داستان دارد. چون ما هم کارگر فصلی داریم، هم کارگر کارخانه ای،هم کارگر کارگاهی و ….. که هر کدام دارای افکار و خصوصیات و لحن متفاوتی هستند. می تواند مرد یا زن باشد، پیر یا جوان باشد.ولی آنچه همه ی این شخصیت ها در آن مشترک هستند این است که همگی مهر کارگری روی پیشانی شأن خورده شده.
(ادامه دارد)

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی