نکات نویسندگی

نکات نویسندگی و مهارتهای نوشتاری (٧)

نکات نویسندگی و مهارتهای نوشتاری

گرد آورنده: حمید نیسی

قسمت ٧

 

«چگونه قدرت تخیل خود را آزاد کرده و مهارت های نوشتاری خود را ارتقا دهیم

ادامه ی«چگونه قدرت تخیل خود را آزاد کرده و…»
قدم چهارم
۱_ نشان دهید، بیان نکنید
_ یکی از موثرترین روش ها برای توصیف روحیات،سن،مکان و فضای داستان ، واکنش های شخصیت های داستان است و این امر مستلزم به تصویر کشیدن وقایع به واسطه ی مجموعه ای از رفتارها، واکنش ها و گفتگوها است نه روایت و نقل آنها برای خواننده. در مقابل استفاده از یک شخصیت ثابت که داستانی را روایت می کند(راوی) روش نمایش حوادث از دریچه ی اعمال و واکنش های شخصیت های تان نیز وجود دارد که به داستان شما سرعت، حرکت و زندگی می بخشد. شخصیت های داستانی با استفاده از افعال و قیدهایی که استفاده می کنند دست به اعمالی می زنند که به طور واضح بیانگر واکنش های آنها در شرایطی است که در آن قرار گرفته اند.
۲_ گرما را حس کردن و از سرما به خود لرزیدن
_ حالا که به اهمیت واکنش شخصیت ها نسبت به شرایط پیرامونشان پی بردیم باید به این فکر کنیم که آنها در موقعیت های گوناگون چطور فکر می کنند. واکنش شخصیت های داستان به دمای اطراف از رفتارهای شأن منعکس می شود. ولی چه هوا گرم باشد چه سرد، چه خشک چه مرطوب، باید حواستان باشد که زیاد از حد به شرایط آب و هوایی نپردازید.
۳_ اطلاعات را به خورد خواننده بده
_ برای اجتناب از چنین تاکید افراطی بر اطلاعات، بهترین راه این است که اطلاعات را در بخش های مختلف به خورد خواننده بدهید. مثلاً اگر باران به شدت می بارد، شخصیت تان را در حال یافتن سرپناهی به تصویر بکشید یا نشان دهید چند ثانیه با چتری که باز نمی شود دست و پنجه نرم می کند. تصویری که با به کار گیری چند فعل ،قید و صفت مناسب می سازید خیلی تاثیرگذار است. صرفه جویی در کلمات نه تنها کیفیت نوشته ی شما را بالاتر می برد بلکه کار شما را در نظر ناشری که احتمال دارد در آینده با او مواجه شوید جذابتر می کند.
۴_ فاش کردن احساسات
_ همه ی ما احساست درونی داریم که در حین نوشتن آنها را ابراز می کنیم و همیشه موقعیت های خاصی وجود دارد که نسبت به آنها بیشتر از دیگر موقعیت ها واکنش نشان می دهیم. اگر احساسات شما در مورد چیزی شدیداً برانگیخته می شود ، همین نکته در مورد شخصیت های داستان تان هم صادق است. و در صورتی که ندانید دقیقا چطور باید واکنش نشان دهید، تصویرسازی شما نمی تواند واقع گرایانه باشد. اجازه دهید شخصیت های داستان تان به جای شما صحبت کنند.
۵_ شخصیت های داستان را اطراف خود به حرکت وادارید.
_ شخصیت های ایستا کسل کننده و فاقد حس حیات هستند. اگر می خواهید به آنها روح ببخشید باید بتوانید آنها را اطراف خودتان ببینید که حرکت می کنند. برای اینکه بتوانید موقعیت های تأثیرگذاری بیافرینید باید درک واضحی از فضای پیرامون آنها داشته باشید.
۶_ سرعت بخشیدن یا کند کردن حرکات با استفاده از واژگان
_ نویسنده باید برای رسیدن به بیشترین تاثیر سرعت (کم یا زیاد) در داستان می تواند با استفاده از واژگان احساسی و طول جملات و کلمات به این هدف نایل شود.
حمید نیسی
( ادامه دارد)

 

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی