نکات نویسندگی

نکات نویسندگی و مهارتهای نوشتاری (۵)

«چگونه قدرت تخیل خود را آزاد کرده و مهارت های نوشتاری خود را ارتقا دهیم» قدم سوم

 

نکات نویسندگی و مهارتهای نوشتاری

گرد آورنده: حمید نیسی

قسمت ۵

 

«چگونه قدرت تخیل خود را آزاد کرده و مهارت های نوشتاری خود را ارتقا دهیم»

ادامه ی« چگونه قدرت تخیل خود را آزاد کرده و ….»
قدم سوم
۱_ زمان و مکان را احساس کنید
_ داستان شما در هر زمان و مکانی که اتفاق می افتد لازم و حتی حیاتی است که اطلاعات کاملی از بازه ی زمانی و مکان دقیق آن داشته باشی. باید از حواس پنجگانه خود بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و چشایی استفاده کنید تا بتوانید حس زمان و مکان داستانتان را القا کنید.
۲_ فضاسازی پیرامون شخصیت ها
_ اهمیتی که یک نویسنده برای فضاسازی قائل است فقط به سبک نوشته بستگی ندارد بلکه به ژانر داستان هم وابسته است. برای مثال در یک داستان عاشقانه پیش زمینه تاثیری زیادی بر رفتار شخصیت ها می گذارد. بوی میوه ها و گلها ، دریاچه ی شفاف کریستالی، نسیم زمزمه کننده و تپه های مدور. سرعت داستان هم معمولا به قدر کافی آهسته است تا خواننده بتواند مناظر ، صداها و طعم ها را مزه مزه کند و در عین حال آن قدر سرعت کم است که انگیزه ی خواندن داستان را حفظ کند.
۳_ جنگ به پا کنید
_ رمان ها و داستان های پر جنب و جوشی مثل داستان های جنگی هم باید از روش های مشابه برای انگیختن حس نبرد استفاده کنند. بدن های تکه پاره و ساختمان های فرو ریخته، گلوله باران های کر کننده، جیغ و فریادهای ترس و وحشت و بوی تعفن مرگ از هر سو، شهری که روزی زنده و پر تکاپو بوده الان به تپه ای از تکه آجرها و آهن پاره ها تبدیل شده. منظره ی اطراف چیزی نیست جز انبوهی از دهانه های آتش فشان هایی که در شعله های ماشین های به آتش کشیده شده می سوزند. این بار سرعت داستان بیشتر است و خواننده را به سرعت به سمت مناظر ، صداها و بوهای هولناک هل می دهند.
۴_ با توجه به آنچه پیش روست، پیشینه ی داستان را طراحی کنید.
_ این یک اصل اساسی است : موقعیت مکانی داستان نباید بر خود داستان غالب شود. ممکن است در این مورد به سادگی دچار زیاده روی شوید اما باید سعی کنید توصیف شما در یک بند از ده خط تجاوز نکند در غیر این صورت سرعت داستان از دستتان خارج می شود و موفق به جذب خواننده نمی شوید.
(ادامه دارد)

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی