نکات نویسندگی

نکات نویسندگی و مهارتهای نوشتاری (۶)

«چگونه قدرت تخیل خود را آزاد کرده و مهارت های نوشتاری خود را ارتقا دهیم» قسمت ۶ ادامه ی قدم‌ سوم

نکات نویسندگی و مهارتهای نوشتاری

گرد آورنده: حمید نیسی

قسمت ۶

 

«چگونه قدرت تخیل خود را آزاد کرده و مهارت های نوشتاری خود را ارتقا دهیم»

ادامه ی قدم‌ سوم

۵_ اجازه دهید شخصیت ها ی تان صحنه را توصیف کنند.
_ تاثیرگذارترین روش برای توصیف یک صحنه این است که اجازه دهید شخصیت های داستان تان از طریق واکنش به محیط اطرافشان این کار را به جای شما انجام دهند.برای همین سرعت داستان تان حفظ می شود و با یک حرکت هم از حس و حال فضا و مکان رونمایی می کنید و هم دیدگاه شخصیت داستان تان را به خواننده منتقل می کنید.
۶_ بازدید از مکان داستان تان
_ بهتر است در فضاسازی داستان های تان از مکان های واقعی استفاده کنید. بخصوص مکان هایی که مدت هاست از آنجا رفته آید و مدت هاست به دیدنشان نرفته آید. مثلاً امکان دارد در همان مکان های قبلی خیابان ها پهن تر شده باشند، خانه ها و مراکز صنعتی و تجاری بیشماری ساخته شده و سوپرمارکت ها از هر گوشه و کناری سر در آورده باشند. اگر قصد دارید داستان تان را در مکانی که خودتان هستید خلق کنید باید کاملا در جریان تغییراتی که رخ داده باشید و اگر مایلید در محیطی که در آن بزرگ شده آید یا سال ها پیش زندگی کرده آید بنویسید باید از آن مکان مجددا دیدن کنید.
۷_ مکانی متعلق به خودتان خلق کنید
_ خلق مکانی با توسل به تخیل خودتان به شما این امکان را می دهد که چشم اندازی را متناسب با اهدافتان طراحی کنید به خصوص اگر این مکان برگرفته از محلی باشد که با آن کاملا آشنا هستید.
۸_ پوشیدن لباس های متفاوت
_ لباسی که بر تن شخصیت های تان می کنید کاری فراتر از صحنه سازی می کنند. این حقیقت که لباس قهرمان مرد داستان شما می تواند او را تبدیل به یک ثروتمند کند یا آرایش قهرمان زن داستان تان او را یک بانو جلوه دهد، از ویژگی های مهم شخصیت پردازی است. روش لباس پوشیدن، رفتار، دیدگاه ها و برخوردهای فرد می توانند سرنخی از شخصیت او را به ما بدهند.

(ادامه دارد)

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی