سرویس تاریخی- دین ، جهان

نگاهی به تاریخ انسان و دین و جهان، قسمت یازدهم-“ی، صفایی”

جشن تولد میترا در تمام امپراتوری روم در روز ۲۵دسامبر هر سال بر پا می شد...

جشن تولد میترا در تمام امپراتوری روم در روز ۲۵دسامبر هر سال بر پا می شد.
چون معبد گنجایش ورود گاو قربانی را
نداشت، مراسم قربانی در خارج و در مقابل معبد صورت میگرفت.
بعداز قبول مسیحیت از طرف گنستانتین
به عنوان مذهب رسمی امپراتوری روم،
میترا پرستی نیز به تدریج از خاطره ها محو شد. ولی روز ۲۵ دسامبر، یعنی روز جشن تولد میترا به عنوان روز تولد عیسی پذیرفته شد و هنوز نیز در کلیه کشورها ی کاتولیک و پروتستان، این مراسم با تشریفات خاص رواج دارد.
مراسم و عقاید دیگری از میترا پرستی که
در آئین مسیح مشاهده میشود شامل:
۱- عشاء ربانی و به کار بردن نان و شراب در
مراسم نیایش است. این مراسم از آئین زرتشت و میترائیسم به دین عیسی نفوذ کرده است. زردتشتیان نان را پس از تلاوت ادعیه می خوردند و آن را دراون(Draon) می نامیدند و شراب مخصوصی بنام هوم را به هنگام نیایش می نوشیدند.
۲-تولد میترا از مادر باکره
۳-رستاخیز و داوری میترا در روز جزاء
۴-روز یکشنبه، روز مهر که هنوز در زبان
آلمانی (Sonntag)و به انگلیسی (Sunday)گفته میشود.
۵- ناقوس که در پرده برداری از مجسمه
میترا نواخته میشد.
۶-آب مقدس در پرستشگاه میترا و کلیسا.
با توجه به رخدادهای زنده تاریخی قابل درک است که تمام ادیان از روی همدیگر
بازسازی های نوین شده و همه در ارتباط
با همدیگر ادیان را تشکیل میدادند.
خوب با این اوضاعی که دین دارد حالا باید بپردازیم به زرتشت و پیامدهای این دین که چه اثراتی روی بقیه ادیان داشته است.
زرتشت یا زرتشترا و یا زرواسترا، دهقان زاده ای بود از تبار آریائی ها که در میان این قوم بدنیا آمد. ادوارد مایر، تاریخ تولد زرتشت را تا حدود هزار سال قبل از میلاد مسیح پیش میبرد. از مفاد نوشته ای بر روی سینی طلایی که در اکتشافات باستان شناسی بدست آمده و متعلق به آریا رامنس برادر کورش (۶۴۰-۵۹۰قبل از میلاد) می باشد چنین مستفاد می گردد که در قرن هفتم قبل از میلاد، دین زرتشت در ایران و در بین خانواده سلطنتی نفوذ کرده بوده و معتقد به این
آئین شده بودند. لاجرم باید بپذیریم که ظهور زرتشت قرنها قبل از قرن هفتم پیش از میلاد عیسی صورت گرفته است.
بعضی از محققان با مقایسه عبارات و لغات و نحوه انشاء گاتاهای زرتشت با وداهای هندو، تاریخ تنظیم گاتاها را مقارن تاریخ تنظیم ریگ ودا، یعنی بین سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۴۰۰ قبل از میلاد حدس می زنند. آئین زرتشت یا مزدایستا (Mazdayazna) اولین دین توحیدی جهانی است که بوسیله یکنفر بنیانگذاری شده و تنها دین توحیدی است که لااقل بخشی از  تعلیمات مذهبی آن بدست خودش نوشته شده است. نکته مهمی که در گاتاها جلب نظر میکند و در هیچیک از کتب مقدس ادیان ابراهیمی دیده نمیشود این است که سرودهای زرتشت همه گفتار خود او هستند و نه کلام خدا.
زرتشت حتی یکبار هم ادعا نکرده که گاتاها کلام هورا مزدا و وحی الهی است. در واقع زرتشت زمانی ظهور کرد که مردم تحت تعلیمات مغ ها، دیوها و ارواح را به عنوان خدایان جداگانه می پرستیدند و از آنها برای پیشرفت امور روزانه خود  با سحر و جادو
مدد می طلبیدند. زرتشت در یک چنین اوضاع فکری آمد و دین خود را عرضه کرد
و به تعلیمات دینی پرداخت که باید بصورت جهانی و داوطلبانه مورد قبول قرارگیرد.

نویسنده: “ی،صفایی”