دین ، انسان ، جهان

نگاهی به تاریخ انسان و دین و جهان ،قسمت دهم-“ی صفایی”

خاورمیانه سرزمینی است که بزرگترین ادیان امروزی بشر از قبیل یهود و مسیحیت و اسلام را در دامان خود پرورش داده وبزرگ کرده است...

خاورمیانه سرزمینی است که بزرگترین ادیان امروزی بشر از قبیل یهود و مسیحیت و اسلام را در دامان خود پرورش داده وبزرگ کرده است.

اینکه در زمانهای دور اعتقادات بیشماری بودند شکی نیست و اینکه ادیان در سالهای پیش از میلاد مسیح با توهمات مردم آن دوران شکل گرفت بازهم شکی نیست و اعتقادات بیشمار از اعتقادات یونانی تا اعتقادات رومی و یا خدایان آریایی، هندوچین، ژاپن و غیره که هرکدام را اگر بخواهیم جداگانه مورد بررسی قراردهیم از حوصله اینجا خارج است پس از،  میترا پرستی، دین در هندوستان که به جنیسم، هندوئیسم، بودیسم و سیکهیزم در میگذریم.
فقط کوتاه اشاره کنم که میترا پرستی شاید تنها آئینی باشد که در چهار مدنیت مختلف در نقاط دور از یکدیگر در دنیا معمول بوده است.
در کتیبه ای که از دوران هئیت ها «درحدود ۱۳۵۰ق .م» در آسیای صغیر کشف گردیده، او را بنام میدراشیلMidrashill  می نامیدند.
پرستش میترا در آئین زردتشتی و هندو دارای ریشه عمیق تاریخی بوده و مربوط به زمانی است که اقوام آریایی در سرزمین و زادگاه مادری خود قبل از مهاجرت به سوی ایران و
هند اقامت داشتند. پس از تماس رومی ها با ایرانیان، افکار مذهبی زردتشتیان به روم سرایت کرد و میترا پرستی مقام ارجمندی در بین رومی ها و تمام سرتاسر روم، اروپا و آسیا
پیداکرد. آثار میترا پرستی در اشعار
استاتیوس (Statius)که بسال ۹۶ قبل از میلاد در روم در گذشت، دیده میشود. معبد میترا در اواسط قرن دوم میلادی در روم برپا شد و تا قرن پنجم میلادی هم چنان پر شکوه باقی بود. بقایای معابد متعدد دیگر میترا،
در نقاط دور دست امپراتوری روم تا حدود ویلز (Wales)در انگلیس در اکتشافات باستان شناسی به دست آمده است. ولی مرکز اصلی آن در شهر روم بود و عده زیادی از رومیها فرماندهان ارتش و سربازان و تجار
از این آئین پیروی می کردند. معابد میترا، بسیارکوچک و بنحوی ساخته می شد که مشابه معابد اولیه بشر در درون غارها باشد. از سقف مدور این معابد، آسمان دیده میشد و در اطراف معابد نیمکت هایی برای نشستن میترا پرستان میگذاشتند.
مقابل در ورودی، نقش برجسته میترا معمولا بر روی سنگ گردی قرار داشت. موضوع نقش، تقربیا در تمام معابد یکسان و نشانگر میترا در حال قربانی کردن گاو بوده که به وضوح تمام اعمال و حرکات اعضای بدن میترا را نشان می داد. زانوی چپ میترا، بر پشت گاو و پای راست بر روی سم راست گاو قرار داشت. میترا با دست چپ و با تمام قدرت سر گاو را به بالا می کشید و با دست راست دشنه را در بدن حیوان فرو میبرد.

نویسنده : ی، صفایی