انتشار تعدادی از دستنویس‌های نیما

زانا کوردستانی / به مناسبت زادروز نیما،‌ بخشی از دستنویس‌هایش برای نخستین بار منتشر شد.

مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌های نیما یوشیج توسط شراگیم یوشیج، فرزند نیما و به نمایندگی از وارثان نیما، در سال ۱۳۷۳ به فرهنگستان زبان و ادبی فارسی واگذار شده است،‌ به مناسبت زادروز نیما،‌ بخشی از این دستنویس‌ها برای نخستین بار منتشر شده است.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، دیروز بیست و یکم آبان ۱۴۰۲ و به مناسبت زادروز نیما یوشیج، بخشی از دست‌نویس‌های دفتر صد سال دگر که کار بازخوانی و تصحیح آن‌ها به پایان رسیده منتشر شده است.

تعدادی از این دست‌نویس‌ها به شرح ذیل است:

✍ زانا کوردستانی