لیلا طیبی / پژوهش جدید باستان‌شناسان اندونزیایی آن‌ها را به یک «هرم» متعلق به دوره‌ی ماقبل تاریخ رسانده است.

کشف هرم ۲۷۰۰۰ ساله در اندونزی

کشف هرم ۲۷۰۰۰ ساله در اندونزی به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، پژوهش جدید باستان‌شناسان اندونزیایی آن‌ها را به یک «هرم» متعلق به دوره‌ی ماقبل تاریخ رسانده است. باستان‌شناسان اندونزیایی، مدعی‌اند این هرم،۲۷ هزار سال قدمت دارد. این در حالی است که پیش از این هرم «جوسر» در مصر با ۴۷۰۰ سال قدمت به عنوان کهن‌ترین […]

کشف هرم ۲۷۰۰۰ ساله در اندونزی

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، پژوهش جدید باستان‌شناسان اندونزیایی آن‌ها را به یک «هرم» متعلق به دوره‌ی ماقبل تاریخ رسانده است.

باستان‌شناسان اندونزیایی، مدعی‌اند این هرم،۲۷ هزار سال قدمت دارد.

این در حالی است که پیش از این هرم «جوسر» در مصر با ۴۷۰۰ سال قدمت به عنوان کهن‌ترین هرم جهان شناخته می‌شد.

✍ لیلا طیبی