همایش «بزرگداشت ثبت جهانی سده» توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد

همایش «بزرگداشت ثبت جهانی سده» توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ مصطفی ده‌پهلوان رئیس پژوهشگاه، زاهدی نظام الدین شمس الدین‌زاده سفیر جمهوری تاجیکستان، علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث‌معنوی و طبیعی، فرزانه گشتاسپ دانشیار پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، افشین نمیرانیان رئیس انجمن زرتشتیان تهران، […]

همایش «بزرگداشت ثبت جهانی سده» توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری برگزار شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا؛ مصطفی ده‌پهلوان رئیس پژوهشگاه، زاهدی نظام الدین شمس الدین‌زاده سفیر جمهوری تاجیکستان، علیرضا ایزدی مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیای میراث‌معنوی و طبیعی، فرزانه گشتاسپ دانشیار پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، افشین نمیرانیان رئیس انجمن زرتشتیان تهران، آتوسا مؤمنی رییس مرکز منطقه‌ای میراث ناملموس تهران، علیرضا حسن‌زاده رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی و مدیر پرونده ثبت جهانی سده و پدرام سروش پور سردبیر ماهنامه فروهر در این همایش که در پژوهشگاه برگزار شد، سخنرانی کردند.

همایش «بزرگداشت ثبت جهانی سده» با مراسم تقدیر از میراث یاران فرهنگ ایرانی، پخش فیلم جشن سده از منوچهر عسگری نسب، پخش فیلم ثبت جهانی جشن سده، برافروختن مجمر آتش، اجرای فرازی از اوستا (آتش نیایش) از سوی زنان موبد، اجرای گات‌ها از سوی کودکان زرتشتی، اجرای شاهنامه؛ بخش در پدید آمدن آتش و رونمایی از ویژه‌نامه سده ماهنامه فروهر همراه شد