با پرفسور حسین اخلاقی کوهپایه دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ساکن کلن آلمان

همکاری پرفسور اخلاقی دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ساکن کلن آلمان با رسانه-یکشنبه ها پرسش و پاسخ

رسانه ایرانیان اروپا افتخار این راپیدا کرده است که از حمایت پرفسور حسین اخلاقی کوهپایه ،دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ساکن کلن آلمان در رسانه خود وبه جهت ارایه خدمات نوین به شما پارسی زبانان سراسر دنیا بهره ببرد...

رسانه ایرانیان اروپا افتخار این راپیدا کرده است که از حمایت پرفسور حسین اخلاقی کوهپایه ،دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی ساکن کلن آلمان در رسانه خود وبه جهت ارایه خدمات نوین به شما پارسی زبانان سراسر دنیا بهره ببرد،درهمین راستا کلیه پارسی زبانان دنیا  میتوانند سوالات خودرادر خصوص مشگلات کودکان اتیسم،اختلال یادگیری،سندرم داون،فلج مغزی ،بیش فعالی و یا هر مشگل دیگر به آدرس رسانه ما ([email protected]) ارسال و با رعایت وحفظ مشخصات شما و بدون ذکر نام و به صورت ویدیو پاس پرفسور احلاقی را دریافت خواهیدکرد.

 

من دکتر حسین اخلاقی کو هپایی هستم. دکترای روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی از دانشگاه فیلیپس ماربورگ المان
ایران استاد دانشگاه بودم و چند ماهی است که در شهر کلن زندگی می‌کنم.
تجربیات زیادی در رابطه باکودکان با نیاز های خاص دارم و دارای روش‌های تجربه شده خاص خودم با کودکان مشکل دار هستم.
روش‌هایم در رابطه باکودکان اتیسم در ایران جا افتاده و مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر هموطنان عزیز کودکی با مشکل اتیسم ، اختلال یادگیری، سندرم داون، فلج مغزی، بیش فعالی و هر مشکل دیگری دارند می توانند از طریق رسانه ایرانیان اروپا با من درارتباط باشند ، من به تمامی سوالات شما در این زمینه پاسخ خواهم داد.
اخیرا مصاحبه من با رادیو دویچ وله در رابطه بازتاب اتیسم من پخش شده است.

………………………………………………………………………………….

رسانه ایرانیان اروپا ،رسانه شما پارسی زبانان سراسر دنیا.