گردهمایی هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه‌ی لرستانی

برگزاری گردهمایی هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه‌ی لرستانی در بروجرد

زانا کوردستانی / برگزاری گردهمایی هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه‌ی لرستانی، با رونمایی از چند کتاب از نویسندگان مختلف در بروجرد.

برگزاری گردهمایی هنرمندان و اهالی فرهنگ و رسانه‌ی لرستانی در بروجرد، با رونمایی از چند کتاب از نویسندگان مختلف.
به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، این همایش رأس ساعت ۱۷ عصر، روز یکشنبه ۲۸ خرداد ماه، در تکیه‌ی ترنجستان پارک بیرجندی بروجرد با حضور گرم و صمیمی اهالی فرهنگ و ادب برگزار شد.
در این مراسم از ۱۵ عنوان کتاب رونمایی شد.

✍ زانا کوردستانی