هنر ، تجلی احساس – نسترن کاشانیان

هنر تجلی احساس ؛ هنر ، جامع ترین و صریح ترین زبانی است که آدمی می تواند احوال روح خود را با آن بیان کند … انسان از زمانی که خود و پیرامونش را شناخته ، به دنبال مفهوم و تعریفی برای تجربیات پیرامون خود بوده است . تفاوت کلی انسان تنها بیشتر در افق […]

هنر تجلی احساس ؛

هنر ، جامع ترین و صریح ترین زبانی است که آدمی می تواند احوال روح خود را با آن بیان کند …

انسان از زمانی که خود و پیرامونش را شناخته ، به دنبال مفهوم و تعریفی برای تجربیات پیرامون خود بوده است .
تفاوت کلی انسان تنها بیشتر در افق نگاه آنها به زندگی و هستی است و ادامه منشی که در طول زمان برای عمر خویش بر می گزینند .
در بین تمامی رشته های علمی و تحصیلی ، هنر جدا از تمامی آنهاست . علت این تمایز ، تاثیر و نقشی است که بر انسان می‌گذارد .
در طول تاریخ بارها به اثبات رسیده که آدمی با هر گرایش و دین و سطح سواد و ثروت که باشد ، عواطف انسانی نیازمند برون ریزی و بیان خویش می‌باشد تا بیش از پیش از تنهایی مطلق جهیده و بر اساس غریزه در ارتباط با دیگران بجوشد و در تعامل با جامعه روحیات خود را نشر دهد در هر ابعاد و مفهومی .
هنر تجلی احساس است چرا که انسان بیش از هر چیزی به سر و سامان دادنه عاطفی خویش و توجه و مهر نیازمند است چرا که همچون اکسیژن برای بقا و حیات به این مهم تکیه دارد .
هنر در ذات خویش انسان سازی می‌کند و اگر در مسیر درست هدایت و حفظ شود و بماند به انتها در تمامی علوم و زندگی و شخصیت دستخوش تغییراتی ملموس و شگرف میشود …
کافی تا در اوج روزمرگی و هزاران هزار دغدغه ، لحظاتی خود را رها در هنر کنیم . فارغ از همه چیز ، همانند کسی که لحظه های پایانی عمر خویش را عاشقانه و متمرکز زندگی میکند .
شما هنر را قبل تر از آنکه بشر به آن تعاریف و دسته بندی مختلف ببخشد در جهان هستی ، در طبیعت( آواز پرندگان و نجواهای گونه های مختلف & رنگ های شگرف بخصوص در آبزیان در اعماق اقیانوس ها& در وصف نا توان کهکشان ها و زیبایی های بی منتهای آنان  ) ، در آفرینش خود ( در پیچیدگی ها و نظم عجیب بدن انسان )می بینیم ، و بسیار کشف نشده هایی که هنوز به درک آنها نرسیده ایم …

پس از بیش از سه دهه تدریس و فعالیت در زمینه هنر و تجربیات مختلف در برگزاری گالری های داخلی و خارج از کشور به این نقطه رسیده ام که تمامی معنای یک انسان با عواطف او تعریف شده و بر سرنوشت حتی تاثیر دارد ( خیلی بیشتر از آیتم هایی چون علم و ثروت ) .
و هنر به ما می آموزد و همراهی میکند تا بتواند هوش عاطفی و احساسی گویا داشته و با خویش ارتباط عمیق بگیریم و در نتیجه روی تمامی جنبه های حیات ما نفس بسزایی داراست …

با امید به درک و دریافت روز افزون مان از هنر و ادامه آن و تلاش برای آموزش و انتقال آن به نسل های پس از ما …

نمونه آثار هنرمند خانم کاشانیان