ویدئو قصه کودک

ویدئو قصه کودک با ناهید قصه گو(کفش عروسی)

قصه ی کفش عروسی، داستان خانم و آقای هزارپا ست که قصد رفتن به جشن عروسی را دارند. مناسب رده سنی الف

قصه گو :ناهید

 

 

 

 

ویدئو کلیپ:پریسا توکلی

 

 

 

داستان کفش عروسی

 

بخش فرهنگی 

بخش کودک