ویدئو قصه کودک

ویدئو قصه کودک با ناهید قصه گو (میمون بازیگوش)

داستان میمون بازیگوش از کتاب قصه های شیرین مناسب گروه سنی الف

قصه گو : ناهید                     ویدئو کلیپ:پریساتوکلی

 

 

 

 

 

 

داستان میمون بازیگوش

از مجموعه قصه های شیرین

بخش فرهنگی

بخش کودک